JPK - zmiany od kwietnia 2020

JPK – zmiany od kwietnia 2020

JPK_VAT to dokument, będący połączeniem składanych obecnie deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego obejmującego „ewidencję VAT”. Składanie takiego dokumentu będzie obligatoryjne dla dużych przedsiębiorców już od kwietnia bieżącego roku, a dla pozostałych począwszy od lipca.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.). Na mocy tych przepisów ustawodawca przewidział uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorców poprzez połączenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK. Dane, które trzeba będzie wykazać w nowym dokumencie, nie tylko obejmują dotychczas składane informacje, ale wykraczają poza ten zakres.

Czytaj więcej

PIT 2020 - jakie zmiany w rozliczeniach podatkowych

PIT 2020 – zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe za rok ubiegły? Jakie ulgi i zmiany będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2020? Na te pytania postaramy się w skrócie odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Nowa skala podatkowa, ulga bez PIT dla młodych w wieku do 26 roku życia, nowa kwota wolna od podatku. Te i inne zmiany będą obowiązywać przy rozliczeniach podatku dochodowego za rok ubiegły. Jakie jeszcze zmiany powinny nas zainteresować?

Czytaj więcej

Nowe stawki VAT w 2020 roku

Nowe stawki VAT 2020 – zmiany od 1 kwietnia.

Na podstawie ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy stawki VAT wielu produktów. Większość tych zmian wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Nowa matryca przewiduje pewne uproszczenie i uporządkowanie obecnie obowiązującej sytuacji. Dziś nawet w stosunku do bardzo podobnych produktów obowiązują niekiedy różne stawki podatku VAT.

Z dniem 1 kwietnia br. część dostępnych na rynku produktów zostanie obłożona wyższym podatkiem VAT, inne stawki zmaleją. To efekt zastosowania tak zwanej nomenklatury scalonej (CN), czyli takiej, która ma ujednolicić opodatkowanie podobnych produktów. Taka zmiana ma ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy obecnie mogą mieć wątpliwości, jaką stawkę należy zastosować w odniesieniu do konkretnych produktów.

Czytaj więcej

Niedziele Handlowe i Zakaz Handlu w 2020 roku

Niedziele handlowe i zakaz handlu w 2020 roku

Osoby, które przywykły do robienia zakupów w dni wolne od pracy, muszą powoli zmienić swoje przyzwyczajenia. Wszystko dlatego, że lista niedziel handlowych z roku na rok się skraca. W roku bieżącym będzie to zaledwie 7 niedziel. Kiedy dokładnie uda nam się zrobić zakupy?

30 stycznia 2018 r. Prezydent zdecydował o podpisaniu Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305). Dokument zakłada stopniowe rozszerzanie zakazu handlu i ograniczanie ilości niedziel, w które uda nam się zrobić zakupy. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że konsumenci są powoli przyzwyczajani do konieczności robienia zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych produktów wyłącznie w dni pracujące oraz nieliczne niedziele w ciągu całego roku. Warto jednak pamiętać, że zakaz nie jest bezwzględny, bo dopuszcza pewne wyjątki.

Czytaj więcej

Piątka dla przedsiębiorców – sprawdź, co możesz zyskać

W programie obecnego rządu znalazła się propozycja wsparcia dla przedsiębiorców. Pakiet powszechnie określany jako Piątka Morawieckiego jest skierowany przede wszystkim do małych, mikro i średnich przedsiębiorców.

W programie zawarto pięć istotnych punktów, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Wśród nich należy wymienić: 500 plus dla małych przedsiębiorców; utrzymanie ryczałtowego ZUS; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego; 9-proc. podatek CIT oraz ponad 1 mld wsparcia dla inwestorów.

Czytaj więcej

Zniesienie limitu 30 krotności składek zus - projekt ustawy

Projekt zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS

W listopadzie br. trafił do Sejmu projekt ustawy likwidującej 30-krotność składek na ZUS. Z dokumentu wynika, że już od przyszłego roku nie byłoby limitu przychodu, do którego najlepiej zarabiający opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takie rozwiązanie miałoby podnieść wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 7,1 mld zł.

Przeciwko zniesieniu limitu opowiedziała się część społeczeństwa i niektóre ugrupowania polityczne. Szacuje się, że po wprowadzeniu w życie ustawy składki od całości przychodu, a nie – jak jest dotychczas – od jego części stanowiącej 30-krotność prognozowanego w danym roku przeciętnego wynagrodzenia musiałoby płacić około 370 osób. Choć zmiana dotyczy tylko części społeczeństwa, jej długofalowe skutki mogą być odczuwalne dla wszystkich.

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2020 roku

Rok 2019 obfitował w zmiany w prawie podatkowym. Na kolejne musimy się przygotować w zbliżającym się 2020 roku. Niektóre przepisy wiążą się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Oto najważniejsze zmiany.

Czytaj więcej

Mechanizm podzielonej płatności już od 1 listopada 2019 roku

Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku obowiązuje mechanizm podzielonej płatności (MPP). Wciąż jednak pojawia się wiele pytań i wątpliwości na temat sposobu jego działania i wynikających z wprowadzonych zmian obowiązków dla podatników.

Mechanizm Podzielonej Płatności został wprowadzony celem eliminowania oszustw polegających na unikaniu płacenia należnego podatku VAT. Ma też stanowić ochroną dla uczciwych podatników, którzy mogliby zostać nieświadomie uwikłani w takie oszustwa.

Czytaj więcej

Mały ZUS plus – składki od dochodu

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu ustawy, który ma wprowadzić tzw. Mały ZUS plus. Ma to być modyfikacja obowiązującego obecnie, a wprowadzonego od 1 stycznia bieżącego roku programu, określonego jako Mały ZUS. Projekt zakłada możliwość płacenia przez najmniejsze podmioty gospodarcze składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ma to odciążyć ich budżety średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

Wprowadzony z początkiem tego roku Mały ZUS pozwala na naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie od przychodu. Mogą korzystać z niego przedsiębiorcy, których przychód w 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł w skali roku. Zgodnie z danymi z ZUS dotychczas chęć skorzystania z ulgi zgłosiło ponad 180.000 osób. Jednak przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali konieczność rozszerzenia programu i objęcia ulgą szerszej grupy beneficjentów. Rozwiązaniem miałoby być naliczanie składek proporcjonalnie od dochodu, a nie – jak jest dotychczas – od przychodu.

Czytaj więcej

Obniżka podatku dochodowego z 18% na 17%

Zmniejszenie podatku dochodowego z 18% na 17%

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra finansów od października tego roku obniżono stawkę podatku dochodowego z 18 do 17 proc. Zmiana spowodowała ustalenie nowej skali podatkowej oraz zmniejszenie klina podatkowego, czyli różnicy pomiędzy kosztami, które ponosi z tytułu zatrudnienia pracownika pracodawca, a kwotą, którą pracownik dostaje na rękę.

W dniu 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835). Wynika z niej, że w trzecim kwartale tego roku podatek dochodowy będziemy rozliczać według niższej 17 proc. stawki.

Czytaj więcej