Polski Ład - składka zdrowotna

Składka zdrowotna jednak niższa?

Projektowane przepisy przedstawione w ramach tzw. Polskiego Ładu zakładały wprowadzenie wysokich podwyżek odprowadzanych składek zdrowotnych. Zgodnie z projektem, osoby prowadzące działalność gospodarczą miałyby co miesiąc płacić składkę w wysokości 9% od osiąganych dochodów. Ponadto planowana nowelizacja przepisów zakładała, że odprowadzana składka zdrowotna będzie w całości nieodliczalna od podatku. Propozycje takich zmian wywołały żywe protesty ze strony przedsiębiorców.

O tym, jakie zmiany proponowali rządzący w odniesieniu do składki zdrowotnej, pisaliśmy ostatnio w artykule Zmiany w podatkach w roku 2022. Wspomnieliśmy tam nie tylko o podwyżce składki zdrowotnej, ale również o innych zmianach projektowanych w ramach Polskiego Ładu.

Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Finansów dla przedsiębiorców?

Wprowadzenie nowych przepisów w pierwotnie proponowanej formie mogłoby sprawić, że obciążenia przedsiębiorców składką zdrowotną wzrosłyby nawet 20-krotnie. Jednak w związku z protestami przedsiębiorców oraz petycją wystosowaną do rządu przez Rzecznika Przedsiębiorców w Ministerstwie Finansów zaczęto rozważać korektę Polskiego Ładu. Czy możemy mówić, że jest ona korzystna?

Początkowo wspominano o 3%-towej składce dla przedsiębiorców, która w kolejnych latach byłaby stopniowo podnoszona do 9% oraz o pozostawieniu możliwości jej częściowego odliczania od podatku dochodowego. Finalnie, jednak możemy zauważyć, że złagodzeniem przepisów będzie mogła się cieszyć tylko część zainteresowanych. Jak będą one wyglądały?

Skala podatkowa

Na przykład przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą musieli od 2022 roku płacić składkę zdrowotną na poziomie 9% wartości dochodów, czyli podobnie jak rozliczają się obecnie pracownicy i nie będą mieć możliwości jej odliczania od podatku. Jak zapowiedział wiceminister Jan Sarnowski, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły również skorzystać z ulgi dla klasy średniej, ponieważ ta przewidziana jest wyłącznie dla osób zatrudnionych na etacie. Widać tu zatem znaczny wzrost obciążeń przedsiębiorców.

Podatek liniowy

Dla liniowców Ministerstwo Finansów zaproponowało zwiększenie składki zdrowotnej w przyszłym roku do 4,9% zamiast pierwotnych 9%. Pomimo nieco korzystniejszego niż zakładano pierwotnie rozwiązania, warto zwrócić uwagę, że nadal będziemy tu mówić o dużym wzroście obciążeń w stosunku do sytuacji, jaką mamy obecnie. Dla przykładu przedsiębiorca rozliczający się liniowo, zarabiający 10 tys. zł miesięcznie po odliczeniu od podatku 7,75% podstawy płaci obecnie 53,03 zł. Po zmianie zapłaci natomiast 437,29 zł.

Podatek ryczałtowy

Dla ryczałtowców składka zdrowotna będzie uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz od osiąganych przychodów. Pierwsza korekta zakładała wyodrębnienie  trzech stawek składki zdrowotnej w wysokości 300 zł, 500 zł i 900 zł. Przy przychodach rocznych w wysokości do 60 tys. zł miała obowiązywać pierwsza z nich, czyli 300 zł miesięcznie. Przedsiębiorcy, którzy osiągną przychód mieszczący się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł, mieli zapłacić miesięcznie 500 zł składki zdrowotnej. Natomiast ci, którzy osiągną wyższy roczny przychód, mieli zapłacić najwięcej, czyli 900 zł miesięcznie.

W ostatnich dniach mogliśmy jednak usłyszeć o kolejnej korekcie przygotowanej dla tej grupy przedsiębiorców. Zgodnie z nią stawki będą mieć inną wysokość i będą wynosić odpowiednio:

  • dla ryczałtowców, których przychód roczny nie przekroczy 60 tys. zł – 305 zł;
  • dla ryczałtowców, których przychód roczny wyniesie min. 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł – 509 zł;
  • dla ryczałtowców, których przychód roczny przekroczy kwotę 300 tys. zł – 917 zł.

Karta podatkowa

Taka forma rozliczania się z fiskusem będzie dostępna od przyszłego roku wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z niej obecnie. Wraz z początkiem nowego roku nie będą mogły wybrać jej firmy, które teraz rozliczają się w inny sposób ani przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Natomiast przedsiębiorcy, którzy już teraz rozliczają się na podstawie karty podatkowej, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% liczonych od wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 (tj. 3010 zł), co daje kwotę 270 zł.

Ministerstwo Finansów dąży do tego, by proponowane w Polskim Ładzie zmiany dotyczące wysokości składek zdrowotnych zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zmiana wysokości składek to nie jedyna nowość, na jaką muszą być gotowi przedsiębiorcy. Powstaną bowiem także kolejne obowiązki informacyjne. Przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc wskazywać podstawę do składki zdrowotnej.

Zamiany podatkowe 2022

Zmiany w podatkach w roku 2022

Polski Ład zawiera wiele zmian podatkowych. Zgodnie z intencją rządzących mają one doprowadzić do wyrównania szans na dobre życie pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi w naszym kraju. Reforma opodatkowania zakłada poprawę sytuacji osób osiągających najniższe dochody. Na jakie konkretnie zmiany należy się przygotować w nadchodzącym 2022 r.? Kto na nich zyska, a kto straci w wyniku ich wprowadzenia? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Nowy Polski Ład to szereg zmian podatkowych, z którymi Polacy będą musieli się zmierzyć już w nadchodzącym roku. Skorzystają na nich osoby uzyskujące niskie dochody, jednak spora część społeczeństwa może stracić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czytaj dalej

Kontrola majątku samozatrudnionych

Większa kontrola majątku samozatrudnionych – jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców?

Polski Ład zakłada wiele zmian dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Jedną z nich będzie większa kontrola skarbówki nad majątkiem firm. W jaki sposób? Zgodnie z planami rządu wszystkie firmy, w tym również jednoosobowi przedsiębiorcy od 2023 roku będą musiały co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego raporty dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. Choć przedsiębiorcom przybędzie przez to nowych obowiązków, fiskus twierdzi, że takie zmiany mają na celu ich odciążenie. Umożliwią bowiem weryfikację poprawności rozliczeń w formie zdalnej, a co za tym idzie bez konieczności podejmowania czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy.

Czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie w 2022

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości płacy minimalnej oraz stawki godzinowej na rok 2022. Zgodnie z nią minimalna płaca w przyszłym roku ma wynosić 3000 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 19,60 zł brutto.

Zgodnie z zapowiedziami rządu w roku 2022 płaca minimalna ma zostać podniesiona o 200 zł brutto, tj. o 7,1 proc. w stosunku do roku bieżącego. Oznaczałoby to, że wzrośnie z 2800 zł brutto do zapowiadanych 3000 zł brutto. Natomiast stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych miałaby zostać powiększona o 1,30 zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli wzrosnąć z 18,30 zł brutto do 19,60 zł brutto.

Czytaj dalej

Praca zdalna

Rekompensata kosztów pracy zdalnej. Jaki ekwiwalent dla pracownika

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce wprowadzono pracę zdalną, czyli możliwość wykonywania powierzonych w ramach stosunku pracy zadań poza stałym miejscem jej świadczenia. Pozwala to pracownikowi na pracę w jego mieszkaniu lub innym miejscu. Nowe przepisy nie regulują jednak kwestii ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi za używanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych własnego sprzętu oraz wykorzystane na ten cel materiały.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 20202 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a dokładniej z zapisem zawartym w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony określonej w umowie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Wydanie polecenia wykonywania pracy zdalnej może przybrać formę pisemną lub ustną. Zgoda pracownika na świadczenie pracy poza stałym miejscem jej wykonywania nie jest wymagana. Przepisy nie regulują niestety sprawy zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika podczas takiej pracy.

Czytaj dalej

Kolejne zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Kolejne zmiany w JPK – Jednolitych Plikach Kontrolnych

Zmiana przepisów dotyczących wysyłania jednolitych plików kontrolnych oraz rozliczania VAT pierwotnie miała zostać wprowadzona w kwietniu lub maju br. Ostatecznie jednak należy się jej spodziewać w lipcu 2021 r. Nowelizowane przepisy zostaną wprowadzone na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Długo zapowiadana przez Ministerstwo Finansów zmiana przepisów w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych ma dojść do skutku w lipcu bieżącego roku. Czego możemy się w związku z nią spodziewać?

Czytaj dalej

Podatki - jednolita danina

Jednolita danina – propozycje zmian podatkowych

W rządowych kręgach co jakiś czas powraca temat jednolitej daniny, która miałaby połączyć płacone obecnie podatki oraz składki w jedną należność odprowadzaną do urzędu skarbowego. Przypomnijmy, że taka koncepcja pojawiał się już około 5 lat temu, w czasach rządów Beaty Szydło. Po ogłoszeniu założeń Nowego Ładu znów słychać głosy o możliwości przeprowadzenia takiej rewolucji podatkowej.
Czytaj dalej

Nowy obowiazek informacyjny ZUS - maj 2021

Zmiany w ZUS i nowy obowiązek informacyjny dla przedsiębiorców

Przy okazji wprowadzania tarcz antykryzysowych powstał nowy obowiązek informacyjny względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy obowiązują od dnia 16 maja 2021 r. i dotyczą formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA. Zgodnie z nimi stare druki przestają obowiązywać i zostają zastąpione nowymi, w których należy wskazać informacje o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Taka zmiana wiąże się z kolejnym obowiązkiem informacyjnym dla przedsiębiorców i budzi wiele kontrowersji.

Ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rządzący wprowadzili zmiany do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. W ten sposób uaktualniono formularze, które przedsiębiorcy mają obowiązek wypełniać przy zgłaszaniu osoby do ubezpieczeń społecznych lub zmianie danych osoby ubezpieczonej. Nowe formularze wiążą się z szerszym obowiązkiem informacyjnym.

Czytaj dalej

Wzrost płacy minimalnej

Ile w 2021 roku wyniesie wynagrodzenie minimalne? Zgodnie z rozporządzeniem rządu w stosunku do roku poprzedniego przewidziano wzrost jego wartości o 200 zł, co pozwoliło na ustalenie płacy minimalnej w bieżącym roku w wysokości 2 800 zł.

Pomimo apelów pracodawców, którzy w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i spodziewaną wskutek niej recesją wnosili o utrzymanie płacy minimalnej na poziomie tej, która obowiązywała w roku ubiegłym (2 600 zł), rząd nie przychylił się do ich próśb i zdecydował się na podniesienie minimalnego wynagrodzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie płacy minimalnej

Ostatecznie przyjęte zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Zgodnie z ww. aktem prawnym płaca minimalna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na rok bieżący przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł). Mówimy zatem o wzroście w stosunku do roku ubiegłego o 7,7 proc. A zatem pracownik zarabiający w roku 2021 minimalne wynagrodzenie (pamiętajmy, że 2 800 zł stanowi kwotę brutto) będzie otrzymywał na rękę pensję w wysokości 2 061,67 zł.

Tym samym rozporządzeniem zmieniono również minimalną stawkę godzinową. Należy zaznaczyć, że jej wartość jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia. W ubiegłym roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 17 zł, natomiast w roku bieżącym została podniesiona do 18,30 zł. W tym przypadku mówimy zatem o wzroście o 1,30 zł w stosunku do roku ubiegłego. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 18,30 zł brutto oznacza, że pracownik otrzyma za wykonaną pracę 12 zł netto.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że, zgodnie z danymi z GUS, płacę minimalną otrzymuje w naszym kraju około 1,75 mln pracowników. Zgodnie z szacunkami minister rodziny, pracy i polityki społecznej wzrost płacy minimalnej do poziomu 2 800 zł brutto przełoży się więc na wzrost dochodów gospodarstw domowych o około 3 mld złotych. Jednocześnie należy pamiętać, że – jak wskazują eksperci – wzrost płacy minimalnej wpływa na wynagrodzenie tych pracowników, którzy zarabiają najmniej, nie wpływa jednak na wysokość pensji pozostałych pracowników.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r., które wprowadza wymienione wyżej zmiany, można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (Dz.U. 2020 poz. 1596).

Zmiany JPK VAT 2021

Zmiany w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt zmian dotyczący danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wskazuje resort, proponowana nowelizacja wynika z licznych wątpliwości interpretacyjnych, a także postulatów podatników. Jej celem jest doprecyzowanie przepisów zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym i ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług będzie dotyczyć między innymi:

  1. Paragonów z NIP do kwoty 450 zł, które zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT uznaje się za faktury uproszczone.
  2. Faktur wskazanych w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).
  3. Oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (kody GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia.
  4. Procedur, opisanych w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, a dotyczących podmiotów powiązanych oraz mechanizmu podzielonej płatności.
  5. Zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Paragony z NIP do kwoty 450 zł i faktury za przejazd autostradą

W projekcie dokumentu nowelizującego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) zaproponowano uregulowanie sprawy związanej z wprowadzeniem możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, które zostały wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto zaproponowano też uregulowanie kwestii faktur, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), tj. dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Kody GTU i oznaczenia „TP”

Kolejna proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości mogących powstawać przy stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (kody GTU) oraz stosowanych procedur. W związku z tym doprecyzowano przepisy § 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia. Wskazano też, że dokumenty „RO” i „WEW” nie będą podlegać oznaczeniom GTU. Wprowadzono zmianę stosowania oznaczenia „TP” polegającą na ustaleniu dla tych transakcji progu kwotowego w wysokości 15 000 zł. Doprecyzowano też, jakie transakcje można uznać za transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi. Uregulowano kwestię dotyczącą stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, dla transakcji, w których powiązania między nabywcą a dostawcą lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Mechanizm podzielonej płatności

Zaproponowano też zmiany w stosowaniu oznaczenia „MPP”. Po nowelizacji takie oznaczenie będzie obowiązywało dla wszystkich transakcji objętych MPP, również w przypadku tych, w których mechanizm podzielonej płatności jest stosowany dobrowolnie. Jak wskazuje Minister Finansów, taka zmiana ma zachęcić przedsiębiorców do częstszego, również dobrowolnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oznaczenie MPP stosowane jest do oznaczania transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Nowelizacja będzie obejmować także wiele innych kwestii. Problemem może być brak czasu na przygotowanie się do zmian. Z projektu rozporządzenia wynika bowiem, że zmienione przepisy w zakresie oznaczania transakcji MPP mają obowiązywać już przy rozliczeniach za kwiecień 2021 r.