Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa. Spadek obrotów samozatrudnionego

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Przedłużająca się epidemia i spowodowane nią spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na sytuację samozatrudnionych. Niewielkie firmy, zwłaszcza te, których działalność jest związana z usługami i wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, mogą odczuwać to bardzo dotkliwie. W ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziano rozwiązanie, które ma zapobiegać negatywnym skutkom takiej sytuacji.

Pomoc polegająca na dofinansowaniu samozatrudnionych przewidziana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Odpowiednie regulacje zostały wprowadzone art. 15zzc Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa Koronawirus - Postojowe

Tarcza antykryzysowa i pomoc dla przedsiębiorców

Rząd przedstawił program „tarczy antykryzysowej”, która stanowi pomoc dla firm w okresie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Zgodnie z zapowiedzią premiera do firm może trafić łącznie pomoc w wysokości przekraczającej wartość 100 mld zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w postaci zwolnień z należnych składek, pożyczek oraz dofinansowań części kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych, a także składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń.

O jaką pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy?

Czytaj więcej

Zwolnienie z ZUS - Tacza 2.0 - Koronawirus

Tarcza 2.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami i znacznym obniżeniem przychodów, może mieć problem z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Aby ułatwić im przetrwanie trudnego dla wielu sektorów gospodarki okresu, rząd wprowadził przepisy, które umożliwiają zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 roku.

W pierwotnej wersji wytypowano szereg firm, które mogły skorzystać ze zwolnienia w ramach Tarczy Antykryzysowej, ostatnio jednak procedowane są nowe przepisy, które rozszerzają zakres pomocy oraz grono potencjalnych „beneficjentów” zwane Tarczą Antykryzysową 2.0.

Wciąż jednak kie każdy jednak będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, które jest jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Pomoc uzyskają ci przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki.
Czytaj więcej

Wydłużenie terminu składania PIT 2020 - Koronawirus

Wydłużenie terminu rozliczania deklaracji PIT w 2020 roku

Do kiedy należy składać zeznania podatkowe za rok ubiegły? Czy rząd wyszedł naprzeciw podatnikom, którzy w związku z pandemią koronawirusa mogą mieć problem z rozliczeniem PIT w ustalonym ustawowo terminie? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu osobom, w tym podatnikom, którzy planowali przy rozliczaniu podatku za rok ubiegły skorzystać z pomocy specjalistów. W związku ze wzmożoną zachorowalnością zmieniono sposób pracy w wielu firmach, w tym biurach podatkowych oraz księgowych. Obsługę interesantów tymczasowo zawiesiły też urzędy skarbowe.
Czytaj więcej

JPK - zmiany od kwietnia 2020

JPK – zmiany od kwietnia 2020

JPK_VAT to dokument, będący połączeniem składanych obecnie deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego obejmującego „ewidencję VAT”. Składanie takiego dokumentu będzie obligatoryjne dla dużych przedsiębiorców już od kwietnia bieżącego roku, a dla pozostałych począwszy od lipca.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.). Na mocy tych przepisów ustawodawca przewidział uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorców poprzez połączenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK. Dane, które trzeba będzie wykazać w nowym dokumencie, nie tylko obejmują dotychczas składane informacje, ale wykraczają poza ten zakres.

Czytaj więcej

PIT 2020 - jakie zmiany w rozliczeniach podatkowych

PIT 2020 – zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe za rok ubiegły? Jakie ulgi i zmiany będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2020? Na te pytania postaramy się w skrócie odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Nowa skala podatkowa, ulga bez PIT dla młodych w wieku do 26 roku życia, nowa kwota wolna od podatku. Te i inne zmiany będą obowiązywać przy rozliczeniach podatku dochodowego za rok ubiegły. Jakie jeszcze zmiany powinny nas zainteresować?

Czytaj więcej

Nowe stawki VAT w 2020 roku

Nowe stawki VAT 2020 – zmiany od 1 kwietnia.

Na podstawie ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy stawki VAT wielu produktów. Większość tych zmian wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Nowa matryca przewiduje pewne uproszczenie i uporządkowanie obecnie obowiązującej sytuacji. Dziś nawet w stosunku do bardzo podobnych produktów obowiązują niekiedy różne stawki podatku VAT.

Z dniem 1 kwietnia br. część dostępnych na rynku produktów zostanie obłożona wyższym podatkiem VAT, inne stawki zmaleją. To efekt zastosowania tak zwanej nomenklatury scalonej (CN), czyli takiej, która ma ujednolicić opodatkowanie podobnych produktów. Taka zmiana ma ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy obecnie mogą mieć wątpliwości, jaką stawkę należy zastosować w odniesieniu do konkretnych produktów.

Czytaj więcej

Niedziele Handlowe i Zakaz Handlu w 2020 roku

Niedziele handlowe i zakaz handlu w 2020 roku

Osoby, które przywykły do robienia zakupów w dni wolne od pracy, muszą powoli zmienić swoje przyzwyczajenia. Wszystko dlatego, że lista niedziel handlowych z roku na rok się skraca. W roku bieżącym będzie to zaledwie 7 niedziel. Kiedy dokładnie uda nam się zrobić zakupy?

30 stycznia 2018 r. Prezydent zdecydował o podpisaniu Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305). Dokument zakłada stopniowe rozszerzanie zakazu handlu i ograniczanie ilości niedziel, w które uda nam się zrobić zakupy. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że konsumenci są powoli przyzwyczajani do konieczności robienia zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych produktów wyłącznie w dni pracujące oraz nieliczne niedziele w ciągu całego roku. Warto jednak pamiętać, że zakaz nie jest bezwzględny, bo dopuszcza pewne wyjątki.

Czytaj więcej

Piątka dla przedsiębiorców – sprawdź, co możesz zyskać

W programie obecnego rządu znalazła się propozycja wsparcia dla przedsiębiorców. Pakiet powszechnie określany jako Piątka Morawieckiego jest skierowany przede wszystkim do małych, mikro i średnich przedsiębiorców.

W programie zawarto pięć istotnych punktów, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Wśród nich należy wymienić: 500 plus dla małych przedsiębiorców; utrzymanie ryczałtowego ZUS; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego; 9-proc. podatek CIT oraz ponad 1 mld wsparcia dla inwestorów.

Czytaj więcej