Praca zdalna - zmiany w prawie w 2022 r.

Praca zdalna – zmiany w prawie jeszcze w 2022 r.

Sytuacja epidemiologiczna, z którą jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia w Polsce oraz wielu innych krajach w Europie i na świecie, przyczyniła się do spopularyzowania pracy zdalnej i docenienia jej zalet. W czasie pandemii Covid-19 przepisy o pracy zdalnej stosowano, powołując się na art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.). Przepisy te można jednak stosować wyłącznie w okresie epidemii oraz przez 3 miesiące od jej odwołania. A jak będzie wyglądać sytuacja po tym okresie?

Do pracy zdalnej, która wcześniej budziła spore wątpliwości, przekonało się w czasie pandemii wielu pracowników oraz pracodawców. Dzięki temu coraz częściej można było usłyszeć głosy, by takie rozwiązanie wprowadzić na stałe. W efekcie rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy z dnia 18 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Zakłada się, że odpowiednie przepisy weszłyby w życie od września br.

Czytaj dalej

Jak rozliczać karty Multisport

Jak rozliczać karty Multisport?

Karty Multisport to benefity dla pracowników, którzy chcą skorzystać z zajęć sportowych na koszt pracodawcy lub z częściowym współfinansowaniem ze swojej strony. Rozwiązanie pomaga uprawiać niemal każdy rodzaj sportu lub aktywności bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Multisport umożliwia korzystanie z siłowni, basenów, kortów tenisowych, zajęć tanecznych i innych aktywności. Benefit można zamówić dla siebie oraz dla swoich dzieci, rodziców czy osoby towarzyszącej. A jak rozliczać tego typu benefity w swojej firmie?

Czytaj dalej

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca

Zmiany w wysokości wynagrodzenia od 1 lipca 2022

W połowie tego roku mają zostać wprowadzone w życie zmiany w Polskim Ładzie, dzięki czemu – zgodnie z zapowiedziami rządu – w portfelach Polaków powinno pozostać więcej pieniędzy. Na czym dokładnie będą polegać te zmiany? – To postaramy się przybliżyć pokrótce w poniższym wpisie.

Polski Ład i wynikające z niego przepisy budził w naszym kraju sporo kontrowersji i ożywioną dyskusję. Zarówno to, jak i obecna sytuacja polityczna oraz gospodarcza skłoniły ustawodawcę do pewnych zmian w podatkach, które mają okazać się korzystne dla większości Polaków. Te wejdą w życie już 1 lipca 2022 r. i mają prowadzić do uporządkowania Polskiego Ład.

Czytaj dalej

Jak zatrudnić osobę z Ukrainy?

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – co należy wiedzieć?

Sytuacja za naszą wschodnią granicą budzi duże emocje i chęć niesienia pomocy osobom uciekającym przed konfliktem zbrojnym. Przybywający do Polski ukraińscy uchodźcy mogą liczyć na wsparcie obywateli, organizacji pozarządowych, a także rozwiązania systemowe wprowadzone przez rząd. Wśród tych ostatnich należy wymienić wprowadzone przepisy dotyczące zatrudniania uchodźców, którzy przybyli na terytorium naszego kraju z Ukrainy po 24 lutego br. w związku z toczącą się tam wojną.

Czytaj dalej

Ustalanie miejsca zamieszkania Ukraińców

Ustalanie miejsca zamieszkania dla obywateli państw trzecich – nowe zasady marca 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację, w której została wyjaśniona kwestia ubiegania się o zaświadczenie A1 przez obywateli państw trzecich, w tym przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Zaświadczenie A1 stanowi potwierdzenie podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które taki dokument wydało.

Czytaj dalej

Grupy VAT od 1 lipca 2022

Tworzenie grup VAT od 1 lipca 2022 r.

Grupa VAT to duże ułatwienie dla podatników. Dzięki niej wchodzące w jej skład powiązane podmioty będą mogły wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług oraz wysyłać jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast kilku osobnych. Kolejne korzyści to brak faktur wewnątrz grupy oraz elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym.

Możliwość tworzenie grup VAT wejdzie w życie już od 1 lipca br. Dzięki temu jako podatnik VAT będzie tutaj funkcjonować cała grupa podmiotów powiązanych ze sobą organizacyjnie, ekonomicznie i finansowo.

Czytaj dalej

Obniżka PIT z 17% na 12%

Obniżka podatku dochodowego z 17% na 12%

Zgodnie z zapowiedziami rządu zmianom ma ulec wprowadzony niedawno Polski Ład. Propozycje tych zmian zostały przedstawione na konferencji prasowej 24 marca 2022 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jedną z nich będzie obniżenie podatku dochodowego z 17% na 12%. W planach jest również likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ww. zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku, a dokładniej od 1 lipca. Co w praktyce będą oznaczać dla podatników?

Czytaj dalej

Emerytura z zagranicy

Informacje o emeryturze Polaków, którzy pracowali za granicą

Emeryturę w Polsce oblicza się na podstawie liczby przepracowanych lat oraz wysokości składek odprowadzonych w tym czasie do ZUS. Wątpliwości budzi jednak sytuacja, w jakiej znalazły się osoby ubezpieczone, które, z konieczności bądź też z własnego wyboru, wyjechały w celach zarobkowych poza granice naszego kraju i w związku z tym nie przepracowały wymaganej prawem ilości lat na terenie Polski. Czy one również będą mogły liczyć na otrzymanie emerytury w Polsce?

Już na wstępie chcemy wyjaśnić, że wypłacenie w naszym kraju emerytury osobom ubezpieczonym, które pracowały za granicą, jest możliwe. Do jej uzyskania konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. O jakie warunki chodzi?

Czytaj dalej

Preferencje podatkowe dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a preferencje podatkowe

W związku z konfliktem zbrojnym toczącym się za naszą wschodnią granicą i napływem uchodźców, który szukają w Polsce schronienia, wprowadzono rozwiązania systemowe regulujące kwestie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Wśród nich są też przepisy dotyczące prawa podatkowego. Odpowiednia ustawa została podpisana 12 marca br. i tego samego dnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz weszła w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

Jak wskazuje wiceminister finansów, na mocy ww. aktu prawnego wprowadzono rozwiązania korzystne zarówno dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, jak i firm oraz osób fizycznych, które udzielają im pomocy. Ustawa rozszerza katalog preferencji podatkowych, które obowiązywały na terenie naszego kraju już wcześniej, i z których pomagający uchodźcom podatnicy również mogą korzystać. Wśród tych ostatnich wymienia się między innymi możliwość odliczania od podatku dochodowego darowizn przekazywanych na rzecz działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe (NGO). Co istotne, odliczeniu podlegają też darowizny realizowane przez honorowych dawców krwi na rzecz krwiodawstwa.

Czytaj dalej

Zmiany w urlopach 2022

Nowe urlopy w roku 2022

W roku 2022 na pracowników i pracodawców czeka sporo zmian. Te dotyczą nie tylko sposobu naliczania składki zdrowotnej, ale również pojawienia się nowych urlopów. Wynikają one ze wdrażania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego „work-life balance”, która ma wpłynąć na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Zmiany w kodeksie pracy mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie br. Zgodnie z nimi pracownikom będą przysługiwać dwa nowe urlopy. Pierwszy z nich zwany urlopem opiekuńczym będzie udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki członkowi rodziny, np. dziecku, matce, ojcu albo małżonkowi. Taki urlop będzie przysługiwał również na opiekę nad innymi osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym. Pojawi się też możliwość wzięcia urlopu z powodu tzw. siły wyższej.

Czytaj dalej