Rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenie na dziecko

Od dnia 1 stycznia br. rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia mogą korzystać z nowego świadczenia finansowego przysługującego na opiekę nad dziećmi. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje niezależnie od pobieranego już świadczenia 500+ oraz świadczenia Dobry Start i może być pobierany na drugie i kolejne dziecko. Maksymalna wysokość tego świadczenia może wynieść 12 tys. zł na jedno dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest kolejnym elementem polityki prorodzinnej, który ma pomóc w redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi. Jego celem jest pomoc w łączeniu sprawowania opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Świadczenie zostało wprowadzone w polskim ustawodawstwie ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270) i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

Bezzwrotne dotacje dla firm

Nowe bezzwrotne dotacje dla firm. Kto może skorzystać ze wsparcia?

1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy nowej tarczy antykryzysowej, które mają wspierać polskie firmy w czasie epidemii koronawirusa. Jest to już kolejna odsłona rządowego programu walki ze skutkami pandemii. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm) dowiadujemy się, że pomoc przewidziana jest dla ograniczonej grupy odbiorców.

W ramach rządowego programu wsparcia – podobnie jak w poprzednich edycjach tarczy antykryzysowej – przewidziano bezzwrotną dotację dla mikro i małych przedsiębiorców. Dotacja ma być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i pochodzić ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj dalej

Składki ZUS 2022 - Polski Ład

Polski Ład – Nowe deklaracje ZUS od 2022 roku

Nowe wzory deklaracji ZUS, z którymi będziemy mieć do czynienia w nadchodzącym roku, to konsekwencja zmiany w sposobie ustalania składki zdrowotnej ze stałej kwoty na wyliczaną na podstawie wartości zmiennej. Taką wartością, w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, będzie przychód albo dochód przedsiębiorcy. Osobom prowadzącym firmę dojdzie też dodatkowy obowiązek comiesięcznego raportowania do ZUS.

Na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy w roku 2022? Jak się okazuje, będzie ich całkiem sporo. Ta, o której mówi się najgłośniej, dotyczy zmiany sposobu wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokości. Więcej pisaliśmy o tym w artykule Składka zdrowotna jednak niższa, dlatego poniżej przypomnimy tylko pokrótce, na czym ta zmiana będzie polegać.

Jakie składki ZUS czekają przedsiębiorców po Nowym Roku?

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku będzie zależeć od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganych przez firmę dochodów/przychodów. Tylko nieliczni będą zobowiązani do uiszczania comiesięcznej, stałej kwoty składki zdrowotnej. Dla wielu firm wprowadzone zmiany oznaczają znaczne wyższe niż dotychczas obciążenia.
Czytaj dalej

Składki ZUS 2022 - duży i mały ZUS

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią spore obciążenie dla budżetu przedsiębiorców. Jak co roku w grudniu wielu z nich zastanawia się, o ile wzrosną w roku kolejnym. Okazuje się, że w 2022 r. będziemy mieć do czynienia z wyjątkowo dużym wzrostem, co wielu firmom może przysporzyć sporo problemów.

Wraz z nowym rokiem zmieniają się stawki składek ZUS. Dla niektórych przedsiębiorców zmiana może okazać się szczególnie dotkliwa nie tylko ze względu na ich wzrost, ale również z uwagi na zmianę sposobu obliczania składki zdrowotnej. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. W niniejszym artykule przyjrzymy się pozostałym składkom odprowadzanym w ramach ubezpieczeń społecznych.

Czytaj dalej

Podatek liniowy - polski ład

Podatek liniowy w Polskim Ładzie

Polski Ład, którego przepisy mają wejść w życie z początkiem 2022 r., może doprowadzić do tego, że część przedsiębiorców zrezygnuje z podatku liniowego i wybierze inną formę opodatkowania. Zaproponowane tam rozwiązania podatkowo-składkowe sprawią, że wzrosną obciążenia dla rozliczających się każdą formą opodatkowania. Szczególnie dotkliwe mogą okazać się dla liniowców.

W zakresie zmian, jakie wprowadzone zostaną wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, kluczowe są te, które dotyczą rozliczania składki zdrowotnej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że nie będzie już można dokonywać jej odliczeń. Jakie inne zmiany czekają nas w przyszłym roku?

Czytaj dalej

Pisanie czynnego żalu

Koniec z czynnym żalem. Jakie zmiany czekają nas w roku 2022?

Polski Ład, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r., wprowadzi szereg zmian w prawie podatkowym. Wśród nich znajdzie się między innymi nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów, które dotyczą korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, a także składania wraz z korektą czynnego żalu.

Postulat zniesienia obowiązku składania czynnego żalu został złożony przez Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP. Jego uwzględnienie w nowych przepisach ma uprościć biurokrację w wielu firmach.

Czytaj dalej

PIT zero dla rodzin wielodzietnych

Zerowy PIT dla dużych rodzin

Polski Ład ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Nowe przepisy budzą wiele emocji, tym bardziej że w Polskim Ładzie wciąż jeszcze pojawiają się poprawki. Ostatnia zmiana dotyczy preferencji dla dużych rodzin. Zerowy PIT dla rodzin 4+ to kolejny pomysł rządu na wspieranie polityki prorodzinnej.

Obecnie wsparcie dla rodzin realizowane jest między innymi poprzez takie programy jak Rodzina 500 plus oraz wyprawka szkolna, a także poprzez możliwość stosowania ulg podatkowych dla dzieci. Te pozwalają na odliczenie rocznie od podatku kwoty w wysokości 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, natomiast na trzecie dziecko 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Rząd zdecydował się na prowadzenie kolejnej ulgi, która tym razem będzie dotyczyć rodzin wielodzietnych.

Czytaj dalej

Polski Ład - składka zdrowotna

Składka zdrowotna jednak niższa?

Projektowane przepisy przedstawione w ramach tzw. Polskiego Ładu zakładały wprowadzenie wysokich podwyżek odprowadzanych składek zdrowotnych. Zgodnie z projektem, osoby prowadzące działalność gospodarczą miałyby co miesiąc płacić składkę w wysokości 9% od osiąganych dochodów. Ponadto planowana nowelizacja przepisów zakładała, że odprowadzana składka zdrowotna będzie w całości nieodliczalna od podatku. Propozycje takich zmian wywołały żywe protesty ze strony przedsiębiorców.

O tym, jakie zmiany proponowali rządzący w odniesieniu do składki zdrowotnej, pisaliśmy ostatnio w artykule Zmiany w podatkach w roku 2022. Wspomnieliśmy tam nie tylko o podwyżce składki zdrowotnej, ale również o innych zmianach projektowanych w ramach Polskiego Ładu.

Czytaj dalej

Zamiany podatkowe 2022

Zmiany w podatkach w roku 2022

Polski Ład zawiera wiele zmian podatkowych. Zgodnie z intencją rządzących mają one doprowadzić do wyrównania szans na dobre życie pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi w naszym kraju. Reforma opodatkowania zakłada poprawę sytuacji osób osiągających najniższe dochody. Na jakie konkretnie zmiany należy się przygotować w nadchodzącym 2022 r.? Kto na nich zyska, a kto straci w wyniku ich wprowadzenia? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Nowy Polski Ład to szereg zmian podatkowych, z którymi Polacy będą musieli się zmierzyć już w nadchodzącym roku. Skorzystają na nich osoby uzyskujące niskie dochody, jednak spora część społeczeństwa może stracić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czytaj dalej

Kontrola majątku samozatrudnionych

Większa kontrola majątku samozatrudnionych – jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców?

Polski Ład zakłada wiele zmian dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Jedną z nich będzie większa kontrola skarbówki nad majątkiem firm. W jaki sposób? Zgodnie z planami rządu wszystkie firmy, w tym również jednoosobowi przedsiębiorcy od 2023 roku będą musiały co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego raporty dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. Choć przedsiębiorcom przybędzie przez to nowych obowiązków, fiskus twierdzi, że takie zmiany mają na celu ich odciążenie. Umożliwią bowiem weryfikację poprawności rozliczeń w formie zdalnej, a co za tym idzie bez konieczności podejmowania czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy.

Czytaj dalej