Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje

Z dniem 1 maja 2019 roku nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących kas rejestrujących. Obliguje ona przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do wycofania z użycia tradycyjnych kas fiskalnych i zastąpienia ich kasą online. Zmiana taka nie obejmie wszystkich jednocześnie. Zastosowano tu długi okres przejściowy. Kto i kiedy będzie musiał wprowadzić kasy fiskalne online?

Początkowo zakładano, że kasy rejestrujące online będą musieli stosować wszyscy przedsiębiorcy już od stycznia 2018 roku. Ostatecznie termin ten został przesunięty na 1 maja 2019 roku, a zmiany – jak już wspomnieliśmy – będą wprowadzane stopniowo.

Czytaj więcej

Zgłoszenie prowadzenia KPiR nie jest wymagane

Zgodnie z art. 24a ust. 3a-3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy w ciągu 20 dni od założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mieli obowiązek złożenia pisemnego zawiadomienia o jej prowadzeniu. Obowiązek ten dotyczył podatników, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej i wybrali taką formę opodatkowania albo podjęli decyzję o zmianie formy opodatkowania. Obowiązek taki został zniesiony wraz z początkiem 2018 roku.

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w VAT – nowy wykaz płatników

Już od września 2019 roku wejdą w życie kolejne obostrzenia ws. podatku VAT. Ich wprowadzenie ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i zminimalizowanie ryzyka udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Zmiana będzie polegać na zastąpieniu dwóch wykazów prowadzonych dotychczas przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jednym wykazem i rozszerzenie go o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzona zostanie zmiana polegająca na zastąpieniu dwóch wykazów podatników prowadzonych obecnie na podstawie art. 96b ustawy, jednym wykazem, który będzie obejmował zawarte w nich informacje oraz informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z podatku VAT. Taki rejestr ma ułatwić przedsiębiorcom weryfikację informacji o kontrahentach.

Czytaj więcej

JPK_VDEK zamiast JPK VAT i deklaracji VAT

JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT?

System podatkowy w Polsce nakłada na przedsiębiorcę wiele obowiązków. Jednym z nich jest konieczność składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K; drugim, o którym nie wolno zapominać, comiesięczna wysyłka do fiskusa plików JPK_VAT. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nowej formy jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK, który miałby zastąpić ww. dokumenty. Takie rozwiązanie uprości życie przedsiębiorców i zdejmie z ich barków część obowiązków podatkowych.

Obowiązek składania deklaracji VAT wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 99 ust. 1 i 2), z kolei konieczność przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego w formie JPK_VAT jest konsekwencją zapisów Ordynacji podatkowej (art. 82 § 1b). Przekazywane w obu dokumentach informacje częściowo powielają się i niepotrzebnie generują więcej pracy oraz kosztów zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i fiskusa.

Czytaj więcej

Test przedsiębiorcy – najważniejsze informacje, czy jest się czego obawiać?

Od pewnego czasu przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy z obawą obserwują rozwój wypadków związanych z wprowadzeniem zapowiedzianego przed resort finansów testu przedsiębiorcy. Miałby to być nowy instrument w ręku fiskusa służący do wykrywania osób, które nadużywają samozatrudnienia, by znaleźć oszczędności i uniknąć płacenia wyższych podatków. Czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?

Czytaj więcej

Pakiet Przyjazne Prawo – do kogo jest skierowany?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wychodzi naprzeciw nowym przedsiębiorcom. Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej polega na tym, że nie będzie kar za błędy popełniane w pierwszym roku prowadzonej działalności.

Prawo do popełnienia błędu jest częścią większego dokumentu – Pakiet Przyjazne Prawo – obejmującego aż 70 różnych ułatwień dla biznesu. Jednym z nich jest właśnie to, że przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za naruszenie obowiązujących przepisów w ramach prowadzonej działalności. Udogodnienie będzie obowiązywało przez pierwszy rok prowadzenia firmy i obejmie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, a więc wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tym okresie zamiast kar w stosunku do przedsiębiorców stosowane będzie pouczenie.

Czytaj więcej

Zmiany w podatku VAT w 2019 roku

Z początkiem bieżącego roku weszły w życie zmiany w ustawie o VAT. Znowelizowane zostały niektóre istotne dla przedsiębiorców przepisy. Czego dotyczą? Stawki VAT zostały nadal utrzymane na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym (8 i 23 proc.), zmieniły się jednak wskazania okoliczności, kiedy będzie można zastosować obniżenie tych stawek. Zmianie uległy również zasady stosowania ulgi za złe długi. O split payment większość przedsiębiorców pewnie już słyszała, ponieważ podzielona płatność została wprowadzona już w roku ubiegłym. Do tej pory jednak podatnicy VAT nie byli zobowiązani do jej przestrzegania. Zmianie ulegnie to dopiero w połowie bieżącego roku.

Rok 2019 upłynie pod znakiem kolejnych zmian w podatku od towarów i usług. Część z nich została już wprowadzona w roku ubiegłym, ale miała charakter dobrowolny (split payment). W roku 2019 jeszcze przez pół roku będzie można wybierać, czy będziemy się do niej stosować, czy też nie. Później przedsiębiorcy zostaną do niej zobligowani. Nie jest to jedyna zmiana w VAT, z którą warto się zapoznać już dziś. Co jeszcze ulega zmianie?

Czytaj więcej

Rozliczenia podatku PIT 2019

To prawdziwa rewolucja w prawie podatkowym i ogromne uproszczenie dla podatników. W październiku ubiegłego roku Sejm przyjął projekt ustawy uproszczającej rozliczenia PIT. Zgodnie z jej zapisami obowiązek wypełnienia deklaracji PIT ma zostać przeniesiony z podatników na fiskusa.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą już w tym roku podatnicy nie muszą składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa, przesyłać wypełnionych deklaracji PIT przez Internet, ani składać ich osobiście w urzędzie. Fiskus sam wypełni za nas zeznania podatkowe i zrobi to niejako z urzędu, bez naszej ingerencji. Podatnik natomiast zachowa prawo do korekty takiego zeznania. Jak wygląda to w praktyce i kto może liczyć na wypełnienie deklaracji przez fiskusa?

Czytaj więcej

Podatki i ZUS - zmiany 2019

Podatki i ZUS – najważniejsze zmiany od 2019 roku

W 2019 roku pojawiło się wiele istotnych dla przedsiębiorców zmian. Ich znajomość pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji niedotrzymania istniejącego obowiązku i bezpiecznie poruszać się w nowych przepisach.
Czytaj więcej

Składki ZUS od przychodu 2019

ZUS od przychodu – najważniejsze informacje

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem wielu zmian w obowiązujących przepisach. Niektóre z nich w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie małych firm. Część z tych przepisów weszła w życie w roku ubiegłym i zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić. Wymienić należy tu m.in.: podzieloną płatność VAT (split payment), jednolity plik kontrolny oraz półroczne zwolnienie z ZUS. Z początkiem roku 2019 wprowadzono kolejną zmianę – składka ZUS od przychodu. To na nią czekało wielu przedsiębiorców.

Na czym polega zmiana?

Najmniejsi przedsiębiorcy zyskali wreszcie możliwość płacenia niższych składek ZUS. Przed zmianą wszyscy przedsiębiorcy zobligowani byli do opłacania takiej samej składki bez względu na skalę prowadzonej działalności i osiągane przez firmę przychody. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość składek będzie uzależniona od osiąganych przychodów, jednocześnie jednak najniższe składki nie będą mogły być niższe niż obecnie obowiązujący preferencyjny ZUS dla osób rozpoczynających działalność oraz nie będą wyższe niż tzw. duży ZUS.

Regulacje dotyczące tej zmiany znajdziemy w Ustawie z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Czytaj więcej