Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa – wszystko na temat

W skrócie KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa to nowa jednostka, która powstała z połączenie dotychczasowej administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Rozpocznie ona swoje funkcjonowanie z dniem 1 marca 2017 roku.

Czytaj więcej

1% - formularz PIT OP

PIT OP – nowy formularz

Nowy formularz PIT OP pełni funkcję oświadczenia dla pobierającego świadczenie z organu rentowego, który składa wniosek o przekazanie 1% na cele pożytku publicznego. Został wprowadzony według projektu rozporządzenia z dnia 22 litego 2017. Formularz ten znajduje zastosowanie w przypadku rozliczania PITów za rok 2016.
Czytaj więcej

Mały ZUS 2017

Mały ZUS w 2017 – jaka kwota?

W nastaniem tego roku nie pojawiła się żadna z szumnie zapowiadanych i rewolucyjnych zmian dotyczących danin dla ZUS. Bardzo możliwe, że pojawią się one w kolejnym roku. Jednak przez cały 2017 rok preferencyjną składkę ZUS tzw. „mały ZUS” przedsiębiorcy będą opłacali na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej

Fałszowanie faktur - 25 lat

Kary więzienia za fałszowanie faktur – kiedy 25 lat?

Z dniem 1 marca wejdą w życie nowe przepisy karne, które poszerzają zakres przestępstw o fałszowanie i wystawianie fikcyjnych faktur VAT.

Czytaj więcej

Jednorazowa amortyzacja maszyn – zmiana limitu

Przedstawione zostały plany zmian w ustawach o PIT i CIT, w których to jednym z ważniejszych aspektów jest zmiana limitu jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń. Nowelizacja przewiduje korzystne dla przedsiębiorców, znaczne zwiększenie limitu jednorazowego odpisu.

Czytaj więcej

Jeden przelew do ZUS od 2018 roku

Rządzący przyjęli projekt ustawy, dzięki któremu każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie posiadała indywidualny rachunek, na który będzie wpłacać należne składki ZUS. W związku z tym zamiast trzech lub czterech przelewów, które dotychczas wykonywał przedsiębiorca będzie tylko jeden. Zmianie tej podlegać ma aż 6,9 miliona płatników.

Czytaj więcej

Wysokość składki zdrowotnej ZUS w 2017 roku

Składka zdrowotna w 2017 roku

Już wcześniej była znana wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Po ogłoszeniu przez prezesa GUS informacji na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale zeszłego roku poznaliśmy również wysokość składki zdrowotnej, która obowiązuje od 2017 roku.

Czytaj więcej

10 najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku – część 2

Drugi wpis dotyczący najważniejszych zmian podatkowych, które zostały wprowadzone od początku 2017 roku. Pierwsza część znajduje się TUTAJ

6. Stawki podatku VAT

Najwięcej zmian dotyczyło właśnie podatku VAT. Jedną z decyzji jest przedłużenie stosowania podwyższonego VAT przez kolejne dwa lata (do końca 2018 roku). Należy pamiętać, że wszystkie stawki tego podatku mają charakter tymczasowy i jeżeli rząd nie przedłuży ich stosowania do wrócą one do swoich pierwotnych wartości od początku 2019 roku.

7. Nowe zasady przyśpieszonego zwrotu VAT

Zmiany w przepisach dotyczących przyśpieszonego 25-dniowego terminu zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Temu zagadnieniu poświęciliśmy niedawno osobny wpis pt.: „Przyśpieszony zwrot VAT w 2017 – zmiany„.

8. Nowe uprawnienia urzędników do nakładania kar

Naczelnicy urzędów skarbowych oraz organy kontroli skarbowej mogą nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe, jeżeli ten w deklaracji zaniżył wartość zobowiązania lub nie złożył deklaracji i nie uregulował zobowiązania. Dodatkowe zobowiązanie wynosi 30% od kwoty o jaką zostało zaniżone zobowiązanie.

Została również dodana możliwość zwiększenia tego zobowiązania do 100% w przypadku, gdy zawyżona kwota podatku naliczanego została udokumentowana fakturami:

  • wystawionymi przez nieistniejący podmiot,
  • na których kwoty są niezgodne z rzeczywistością,
  • stwierdzają świadczenie, które nie zostało dokonane,
  • potwierdzają świadczenie, do których znajduje zastosowanie art. 58 i 83 KC.

9. Wprowadzenie katalogu przychodów osiągniętych na terytorium Polski

W art. 3 ust. 2b wprowadzono katalog przychodów, które są uznawane za uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone zmiany uzupełniają przypadki, w których dochód podlegający ograniczonemu obowiązkowy uznaje się za osiągnięty na terenie Polski.

10. Koszty firmowe opłacone gotówką

Zmniejszony został limit, który umożliwia uwzględnienie wydatków opłaconych gotówką w kosztach firmowych. Dotychczas wynosił on 15 000 Euro, od nowego roku wynosi już tylko 15 000 złotych. Nowe przepisy nie dotyczą transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2017 roku.


Poszukujesz biura rachunkowego, które w sposób rzetelny i profesjonalny poprowadzi księgowość Twojej firmy, oraz udzieli wielu cennych porad? Zapraszamy do kontaktu.

10 najważniejszych zmian podatkowych w 2017 roku – część 1

Nowy rok zawsze niósł z sobą szerszy zakres zmian w przepisach podatkowych. Nie inaczej sytuacja się ma w nowym 2017 roku. Przygotowaliśmy spis dziesięciu naszym zdaniem najbardziej istotnych zmian, które wpłyną na funkcjonowanie firm.

1. Nowe limity podatkowe

Zmianie uległy limity podatkowe, które określają małych podatników. Zmianie uległy także limity dotyczące transakcji gotówkowych i zwolnienia podmiotowego VAT. Tym zmianom poświęciliśmy osobny wpis pt.: „Nowe limity podatkowe od 2017 roku„.

2 .Większe kary za błędy podatkowe

Ta zmiana jest ściśle związana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z kwoty 1850zł do 2000zł. To właśnie ona stanowi podstawę do obliczania grzywien i kar. Należy zatem pamiętać wykroczenia jak np. niezłożenie w terminie deklaracji PIT-36 lub VAT-7, lub popełnienie przestępstwa skarbowego może wiązać się z bardziej dotkliwymi sankcjami finansowymi.

3. Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Od 2017 roku mali podatnicy, oraz firmy które w danym roku rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 215 000zł.

4. 15% CIT dla małych podatników

Bardzo istotna zmiana w podatku dochodowym, czyli obniżenie stawki tego podatku od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Wraz z tą ustawą pojawiają się liczne zmiany, które m.in. niektóre eliminują wątpliwości interpretacyjne oraz służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

5. Wysyłanie większości deklaracji VAT przez Internet

W art. 99 ust. 11b ustawy o VAT zawarte są przepisy, które nakładają obowiązek składania większości deklaracji drogą elektroniczną. Wszyscy podatnicy będą do tego zobowiązani od 2018 roku. Od tego roku obowiązek ten dotyczy.

  1. Zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE.
  2. Dostawców towarów lub usług dla nabywców określonych w ustawie o VAT -art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, lub nabywcą tych towarów lub usług.
  3. Zobowiązanych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku drogą elektroniczną zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust. 1c ustawy o CIT.

Pozostałe zmiany podatkowe opisujemy w drugiej części artykułu dostępnej TUTAJ.

Przyśpieszony zwrot VAT w 2017 – zmiany

Od nowego roku Ci przedsiębiorcy, którzy w rozliczeniach podatku VAT wykazali nadwyżkę i chcieliby uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty mogą spodziewać się utrudnień. Wynikają one z nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej