Zmiany przepisów dotyczące Książki Przychodów i Rozchodów

Wraz z nowym rozporządzeniem, które weszło w poprzednim miesiącu pojawił się nowy wzór KPiR oraz kilka zmiana z nią związanych – miedzy innymi brak obowiązku jej drukowania.

Książka Przychodów i Rozchodów w nowej formie posiada dodatkową kolumnę. Jest to związane z pojawieniem możliwości korzystania z ulgi w związku z ponoszeniem kosztów na cele rozwojowo-badawcze. Zmiana wzoru w obecnym roku dla firm, które założyły już księgę nie jest obowiązkowe.

Spis z natury – koniec obowiązku sporządzania

Dodano również nowy przepis, który wymaga od przedsiębiorców sporządzenia spisu z natury na początku roku, jeżeli nie sporządzili go na koniec. Oznacza to, że trzeba dokonać tylko spisu na koniec roku (31 grudnia) i wpisać jego wartość do książki na dzień 1 stycznia.

W przypadku przedsiębiorców, którzy w trakcie roku stracili możliwość rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowe, muszą założyć Książkę Przychodów i Rozchodów oraz przygotować spis na pierwszy dzień jej prowadzenia.

Koniec obowiązku drukowania KPiR

Nowe rozporządzenie znosi również dotychczasowy obowiązek drukowania Książki Przychodów i Rozchodów. Dotychczas obowiązek wynikający z przepisów oblikował przedsiębiorce do drukowania książki do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Obecnie wystarczające jest przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej na dowolnych informatycznych nośnikach (płyty CD, karty pamięci etc.).

Prowadzisz księgowość w formie Książki Przychodów i Rozchodów? Poszukujesz doświadczonego biura, które odciąży Cię od obowiązków księgowych? Skontaktuj się z nami!

Obniżenie limitu płatności gotówkowych do 15 tyś. zł

Nowy rząd dokonuje intensywnych zmian w przepisach podatkowych oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejnym celem stają się rozliczenia gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami. Obecny limit pozwalający na płatności gotówkowe do kwoty 15 tysięcy euro zostanie zmniejszony do 15 tyś. złotych.

Zmiany w przepisach oznaczają, że wszelkie transakcje rozliczeniowe o wartości powyżej 15000 PLN muszą zostać przeprowadzone bezgotówkowo z użyciem rachunku bankowego.

Jakie konsekwencje za nie przestrzeganie nowych zasad?

Przewidziano również konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie będą przestrzegali znowelizowanych przepisów. Przedsiębiorca, który dokona rozliczenia transakcji o wartości przekraczającej nowy limit 15 tyś. złotych, nie będzie mógł wliczyć tego wydatku do kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Nowe przepisy zostały zaakceptowane w Sejmie. Ich wdrożenie planuje się od 1 stycznia 2017 roku.

E-kontrole skarbowe i podatkowe od lipca 2016

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi sposobami na poprawę ściągalności podatków. Jednym z nich na mają być tzw. e-kontrole podatkowe. Metoda ta będzie polegała na stworzeniu przez przedsiębiorstwo pliku w formie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), który pozwoli na dokładną weryfikację kosztów. Kontrole skarbowe w tej formie mają zostać rozpoczęte już od 1 lipca tego roku.
Czytaj więcej

Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych – nowe zasady 2016

Wraz z początkiem tego roku funkcjonują nowe przepisy odnośnie naliczania odsetek ustawowych, oraz za zaległości podatkowe. Niektóre zmiany są korzystne dla podatników, inne przeciwnie.

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa od 2016

W ostatnich latach regularnie z roku na rok podnoszona była kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie inaczej jest także w tym roku. Nowością jest jednak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilno-prawnych oraz likwidacja przepisów o różnicowaniu wynagrodzenia dla pracowników z krótkim stażem.

Czytaj więcej

Umowy o pracę w 2016 – jakie zmiany?

Zmiany, jakie wprowadzono w zakresie umów o pracę powinny spodobać się przede wszystkim pracownikom, gdyż działają na ich korzyść. Dotyczą one zarówno umów na czas określony, jak i w mniejszym stopniu tych na czas nieokreślony.
Czytaj więcej

Nowe przepisy od 2016 dotyczące korekty przychodów

Wraz z nastaniem nowego roku pojawiło się więcej zmian w przepisach podatkowych. Jedną z tych wartych odnotowania jest zmiana dotycząca korekty przychodów wstecz. Od 2016 roku przestają obowiązywać uciążliwe przepisy, które nakazywały dokonywania korekty deklaracji rocznej z powodu udzielenia rabatu lub zwrotu towaru.

Dotychczas bez względu na powód z jakiego przedsiębiorca dokonywał korekty przychodów, był zobowiązany dokonywać problematycznej korekty wstecz.

Korekta taka dokonywana była do tyłu o miesiąc, kwartał a czasem także rok daty konkretnego zdarzenia. Niejednokrotnie wiązało się to z potrzebą dokonania korekty zamkniętego roku podatkowe, co było nadzwyczaj problematyczne.

Korekta przychodów od 2016

Nowe przepisy obowiązują od początku roku. Aktualnie sposób dokonywania korekty związany jest z okolicznościami w jakich doszło do korekty przychodu. W niektórych wypadkach wciąż trzeba będzie cofnąć się wstecz w innych natomiast będą one rozliczane w okresie bieżącym.

Korekta z powodu zwrotu lub rabatu

W sytuacji gdy dokument księgowy wystawiono poprawnie a późniejsze zmiany w przychodzie były związane ze zwrotem towaru lub udzieleniem rabatu dla klienta – wtedy korekta rozliczana jest w okresie bieżącym, gdyż nie wynikała ona z błędu sprzedającego.

Korekta z powodu błędów na fakturze

W przypadku wystąpienia błędów na fakturze np. zła ilość, niewłaściwa kwota podatku lub cena – wtedy korekty należy dokonać wstecz i o ile zajdzie taka potrzeba, należy dokonać korekty zeznania rocznego.

Poszukujesz biura rachunkowego do dokonania rocznych deklaracji podatkowych? Zapraszamy!
Strona Główna
Deklaracje PIT i CIT

Najważniejsze zmiany podatkowe od 2016 roku

Wraz z nadejściem nowego 2016 roku doszło do kilku znaczących zmian w przepisach podatkowych. Przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze z nich.

Czytaj więcej

Duży ZUS w 2016 roku - wysokość składki

Duży ZUS w 2016 – jaka wysokość składek?

Od nowego roku szykuje się wzrost składek ZUS, zarówno dla przedsiębiorców opłacających „Duży ZUS” jak i tych korzystających z preferencyjnych stawek. Ich wysokość jest trwale związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz średnią krajową. Wiemy na pewno, że minimalnie wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1850zł, zatem składki również będą wyższe.

Czytaj więcej

Mały ZUS 2016

Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnej stawki wynagrodzenia. W 2016 roku kwota ta wyniesie 1850zł, co oznacza wzrost składek w stosunku do roku upływającego. Większe składki dotkną wszystkich przedsiębiorców, także tych opłacających preferencyjną stawkę zwaną „małym ZUSem.”

Czytaj więcej