Działalność Gospodarcza – zaświadczenie o braku zaległości podatkowych (ZAS-W)

Chcesz wziąć kredyt lub wystartować w przetargu? Potrzebne ci zaświadczenie o braku zaległości podatkowych? Sprawdź, jak można je uzyskać i czy musisz tracić czas w kolejkach w urzędzie skarbowym.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych – podstawowe informacje

Jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, musimy wypełnić specjalny formularz. Spośród urzędowych dokumentów wybieramy ten o tytule: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych (ZAS-W).

Czytaj więcej

Szewc - mała firma, mały ZUS

Mały ZUS dla małych firm od 2019 roku

Od dawna czekaliśmy na podobne rozwiązanie. Składki ZUS płacone proporcjonalnie do tego, co zarobimy, zamiast opłaty ryczałtowej. Dla kogo będzie mały ZUS dla małych firm i na jakich warunkach? Czy rzeczywiście będzie to rozwiązanie opłacalne? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Dla kogo mały ZUS dla małych firm?

Z ulgowych warunków opłacania ZUSu mogą skorzystać właściciele jednoosobowych działalności, których miesięczny przychód nie przekracza 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku byłyby to firmy, które zarabiają mniej niż 5 250 zł. Według szacunków Rządu, na dzień dzisiejszy jest w Polsce ok. 200 tys. takich działalności.

Czytaj więcej

L4 na urlopie - zwolnienie lekarskie na wakacjach

Zwolnienie lekarskie na urlopie pracownika

Twój pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, aż tu nagle przynosi zwolnienie lekarskie. Chce tym samym, żeby uznać L4 i przesunąć wolne na inny okres. Czy ma do tego prawo? Co powinieneś zrobić? Jakimi prawami rządzi się zwolnienie lekarskie zwane L4 na urlopie? Dowiesz się czytając nasz artykuł.

Jakie zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi?

Pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy w pewnych sytuacjach. Najczęściej spotykaną przyczyną nieobecności jest choroba. Artykuł 92 Kodeksu Pracy wskazuje, że za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy. Jest on równy 80 % wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Jak amortyzować środek trwały w firmie

Środki trwałe zużywają się i tracą na wartości. Widać to szczególnie podczas używania sprzętu informatycznego. Na szczęście to zużycie możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Poznaj metody amortyzacji i wybierz najkorzystniejszą dla siebie.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna ZUS - kto nie płaci

Kto nie płaci składki zdrowotnej ZUS?

Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla każdej działalności gospodarczej osobno. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi ZUS na start, również muszą opłacać tę składkę. Czy są w ogóle jakieś zwolnienia? Kto nie płaci składki zdrowotnej? Dowiesz się z tego artykułu.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej muszą spełniać warunki:

  • posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • uzyskiwanie przychodów z działalności niższych niż 50 % minimalnej emerytury, czyli 514,90 zł w 2018 roku,
  • stosowanie karty podatkowej.

Niepełnosprawni, którzy nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, również mogą korzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej. Wówczas niezbędne jest orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

Emeryci i renciści zwolnieni ze składki zdrowotnej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wskazuje na grupę emerytów, którym należy się zwolnienie ze składki zdrowotnej. Trzeba spełniać poniższe warunki:

  • pobieranie emerytury / renty brutto w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie (w 2018 roku to 2 100 zł),
  • uzyskiwanie przychodów z działalności niższych niż 50 % minimalnej emerytury, czyli 514,90 zł w 2018 roku,
  • rozliczanie podatku w formie karty podatkowej.

Jak korzystać z ulgi

Trzeba zaznaczyć, że zarówno w przypadku niepełnosprawnych, jak i emerytów, przychód jest liczony tak samo. Wartość kwoty należnej za dany miesiąc pomniejsza się o VAT.

Ponadto, warto wiedzieć, że zwolnienie ze składki zdrowotnej nie ogranicza się tylko do samego przedsiębiorcy. Wraz z nim, zwolnieni są członkowie jego rodziny. Szkoda tylko, że progi przychodu, które uprawniają do zwolnienia, są takie niskie. Zwolnienie może być ratunkiem w miesiącach, w których były problemy z przychodem.

W deklaracji ZUS DRA należy wpisać podstawowy wymiar składki zdrowotnej. W miejscu, gdzie trzeba podać wysokość składki zdrowotnej, należy wpisać 0,00 zł. Jeśli przestaniesz spełniać jakiś z warunków zwolnienia, w deklaracji wpiszesz kwotę minimalnej składki (319,94 zł w 2018 roku).

Split payment – najważniejsze informacje

Mechanizm podzielonej płatności ma być nowym rozwiązaniem uszczelniającym system VAT. Nabywcy będą mieli możliwość płacić za faktury w dwóch transzach. Część netto trafi do sprzedawcy a wartość podatku na specjalne konto VAT. Jak ma wyglądać wdrażanie nowego systemu? Co powinieneś wiedzieć jako przedsiębiorca? Zajrzyj do artykułu.

Wcześniej wspominaliśmy na jego temat w zeszłorocznej publikacji pt.: „Spilt Payment – podzielona płatność – co to jest?„.
Czytaj więcej

Jak rozliczyć środek trwały w budowie?

Zdarza się, że przedsiębiorca samodzielnie wytwarza środek trwały (ŚT). Przykładem może być budowa magazynu. Co można zaliczyć do grupy środków trwałych w budowie? Co można zakwalifikować jako koszty związane z przystosowaniem ŚT? Co z vatem? Jak ustalić wartość takiego środka i jak rozpocząć amortyzację?

Czytaj więcej

Zwrot kosztów paliwa za prywatny samochód pracownika – jak rozliczać?

Czasem pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe z wykorzystaniem prywatnego samochodu. Czy są jakieś odgórne zasady rozliczania kosztów, które poniósł na paliwo? Czy ma znaczenie, dokąd pracownik odbywał podróż służbową?

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą – niezbędne informacje

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca musi przerwać na jakiś czas prowadzenie działalności gospodarczej? Czy musi wtedy płacić podatki? A co z opłacaniem składek ZUS?

Czytaj więcej

ZUS ulga na start

ZUS ulga na start – wszystko co musisz wiedzieć

Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są utrapieniem niejednego początkującego przedsiębiorcy. Niezależnie, czy firma przynosi realny zysk, czy też nie – pieniądze do ZUSu trzeba oddać. Częściową pomocą było wprowadzenie tzw „małego ZUSu”. W tym przypadku podstawą wyliczenia składek było 30 % minimalnego wynagrodzenia. Dla nowych firm nawet ta ulga była niewystarczająca. Pierwsze miesiące działalności mogą przecież w ogóle nie generować przychodów. Czy możliwe jest prowadzenie firmy bez ZUSu?

Czytaj więcej