Samochód z kratką - odliczenie 100% VAT

Kiedy można odliczyć 100% VAT od pojazdu samochodowego

Zmiany przepisów, które miały miejsce w 2014 roku określały możliwość dokonania odliczenia 50% wartości podatku VAT jego zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu. Od tej zasady panuje jednak kilka wyjątków, które umożliwiają pełne odliczenie w wysokości 100%.

Pojęcie pojazdu samochodowego

Zgodnie z przepisami pojazdem samochodowym, określamy samochód którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Ponadto przepisy prawo ruchu drogowego określają pojazd samochodowy, jako pojazd silnikowy którego budowa umożliwia przekroczenie prędkości 25 km/h z wyjątkiem ciągników rolniczych, motorowerów i pojazdów szynowych.

Kiedy możemy odliczyć 100% VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT prawdo to przysługuje w dwóch wypadkach:

  • jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • jest przeznaczony do przewozu min. 10 osób wraz z kierowcą.

Odnosząc się do pierwszego przypadku wg ustawodawcy samochody wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z DG zalicza się w przypadku:

Ustalił zasady jego wykorzystania, oraz prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, co wyklucza jego używanie do innych celów. W związku z tym należy określić zasady, prowadzić ewidencje oraz złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-26.

Budowa tych samochodów uniemożliwia wykorzystanie ich do celów prywatnych, lub jest ono nieistotne. Do nich zaliczamy:

  • samochody z jednym rzędem siedzeń z oddzielną częścią do przewozu ładunków ścianą lub inny trwałą przegrodą (np. kratką);
  • samochody z jednym rzędem siedzeń, których część przeznaczona do przewozu ładunków jest osobnym elementem konstrukcyjnym;
  • pojazdy specjalne (koparki, dźwigi, podnośniki) i inne jeżeli z dokumentów zgodnych przepisami o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny.