Kolejne zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Kolejne zmiany w JPK – Jednolitych Plikach Kontrolnych

Zmiana przepisów dotyczących wysyłania jednolitych plików kontrolnych oraz rozliczania VAT pierwotnie miała zostać wprowadzona w kwietniu lub maju br. Ostatecznie jednak należy się jej spodziewać w lipcu 2021 r. Nowelizowane przepisy zostaną wprowadzone na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Długo zapowiadana przez Ministerstwo Finansów zmiana przepisów w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych ma dojść do skutku w lipcu bieżącego roku. Czego możemy się w związku z nią spodziewać?

Faktury uproszczone do 450 zł

Z nowych przepisów wynika, że od lipca obowiązkowe będzie zbiorcze ewidencjonowanie paragonów uznawanych za faktury uproszczone. Taka zmiana ma na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów NIP wystawionych na kwotę do 450 zł i określanych jako faktury uproszczone.

Osobno natomiast będą ewidencjonowane w JPK_V7 faktury o wartości powyżej 450 zł oraz faktury konsumenckie.

Pakiet e-commerce

Znowelizowane przepisy będą dotyczyć również pakietu e-commerce, który ma wejść w życie od 1 lipca br. Przewiduje się wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie sprzedaży wysyłkowej. Wprowadzą one pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), czyli sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami oraz zmianę w raportowaniu dostaw. W związku z tym przestaną obowiązywać oznaczenia SW oraz EE (w przypadku tego znacznika od stycznia 2022 r.), które zostaną zastąpione oznaczeniami WSTE_EE oraz IED. Nowych oznaczeń będzie można używać dopiero od 1 stycznia 2022 r. Natomiast w okresie przejściowym, tj. od 1 lipca do 31 grudnia br. znacznik SW zostanie zastąpiony znacznikiem EE.
Należy pamiętać, że próg 42.000 zł, który dotyczy obecnie wyłącznie usług TEN (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych), po wprowadzeniu pakietu e-commerce będzie obejmował także całkowitą wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO. To natomiast oznacza, że dla usług TEN oraz WSTO będzie obowiązywał jeden próg. Właśnie dlatego zachodzi konieczność zmiany oznaczeń SW oraz EE na jeden wspólny znacznik, czyli WSTO_EE. Nastąpi to dopiero od dnia 1 stycznia 2022 r., a w okresie od 1 lipca do 31 grudnia tego roku – jak już pisaliśmy powyżej – będzie obowiązywać oznaczenie EE.

Znowelizowane przepisy wprowadzą też oznaczenie IED (skrót pochodzi od nazwy Interfejs Elektroniczny Dostawca), które będzie dotyczyć dostawców, którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym kraju członkowskim UE i ułatwiają konsumentom dostawę towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego.

Ulga za złe długi

Kolejną zmianą, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., jest sposób raportowania ulgi za złe długi. Sprzedawca, który zdecyduje się na skorzystanie z takiej ulgi, będzie musiał wykazać tę informację w części ewidencyjnej jednolitego pliku kontrolnego i dodatkowo w odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą określić termin płatności lub datę dokonania zapłaty.

Uchylenie znacznika MPP

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zarówno po stronie sprzedawcy, jak i po stronie nabywcy nie będzie obowiązku zamieszczania oznaczenia MPP. Należy pamiętać, że w przy transakcjach dokonanych na kwotę przekraczającą 15.000 zł w przypadku towarów i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy sprzedawcę nadal obowiązuje wystawienie faktury z opisem „metoda podzielonej płatności”. Jednak poza oznaczeniem na fakturze nie będzie zobligowany do zawierania oznaczenia MPP w wysyłanym pliku JPK_V7. Zasada ta będzie dotyczyć zarówno tych sytuacji, gdy podzielona płatność zostanie zastosowana dobrowolnie, jak i tych, gdy jest obligatoryjna, co określają obowiązujące przepisy.

Bilety autostradowe oraz bilety za przewóz środkami komunikacji publicznej – zbiorcze raportowanie

Od dnia 1 lipca br. sprzedawca nie będzie zobowiązany do dokumentowania każdej transakcji za przejazd autostradą płatną oraz faktur w formie biletów jednorazowych wystawianych za przewóz osób, a także nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie kasy fiskalnej oraz nieudokumentowanych fakturami. Transakcje takie będą natomiast wykazywane w formie raportów zbiorczych z uwzględnieniem podziału na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku. Transakcję taką oznacza się symbolem WEW.

Po stronie nabywcy zachodzi konieczność osobnego dokumentowania każdej transakcji.

Oznaczenie kodem TP

Po zmianie przepisów stosowanie kodu TP nie będzie wymagane w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług w przypadku powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego albo ich związkami.

Oznaczenia kodami GTU

Wiele zmian zajdzie też w oznaczeniach GTU. Na przykład wskazano, że kod GTU_01 dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, a także piwa oraz napojów alkoholowych, które stanowią mieszaninę piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208).

Od dnia 1 lipca 2021 r. pewne zmiany, doprecyzowanie czy uściślenie zostaną także wprowadzone w odniesieniu do oznaczeń:

  • GTU_03 – zawężenie listy towarów objętych tym kodem,
  • GTU_06 – doprecyzowanie zapisu,
  • GTU_07 – rozszerzenie kodu na wszystkie pojazdy,
  • GTU_08 – zawężenie listy towarów objętych tym kodem,
  • GTU_09 – doprecyzowanie zapisu,
  • GTU_10 – rozszerzenie oznaczenia,
  • GTU_12 – doprecyzowanie zapisu.

Dokumenty RO i WEW

Od dnia 1.07.2021 r. raporty okresowe (RO) oraz dokumenty wewnętrzne (WEW) nie będą oznaczane kodami GTU.

Projekt rozporządzenia, które wprowadza zmiany w pliku JPK_V7 od dnia 1.07.2021 r. można znaleźć tutaj.