Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa – wszystko na temat

W skrócie KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa to nowa jednostka, która powstała z połączenie dotychczasowej administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Rozpocznie ona swoje funkcjonowanie z dniem 1 marca 2017 roku.

Powstała ona na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016. Składać się ona będzie z poniżej wyszczególnionych jednostek organizacyjnych:

  • 16 izb administracji skarbowej,
  • 400 urzędów skarbowych,
  • 45 delegatur,
  • 16 urzędów celno-skarbowych,
  • 143 oddziały celne.

Jednostki Krajowej Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa - mapaKliknij by powiększyć

Nic się nie zmieni w kwestii obsługi podatników, wciąż będą oni korzystali z dotychczasowych urzędów skarbowych, które nie będą przenoszone.

Zmiany w funkcjach naczelników i dyrektorów skarbowych

W nowej administracji organem odwoławczym w sprawach pierwszej instancji rozpatrywanych przez naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych będzie dyrektor izby administracji. Odstępstwem będą sytuacje gdy decyzje skarbowe wydane przez naczelników urzędów celno-skarbowych będące następstwem wykrycia w trakcie kontroli nieprawidłowości przestrzegania przepisów podatkowych. Wtedy odwołania rozpatrywane będą przez tego samego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Dodatkowo przejmie on dotychczasowe zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz izby celnej. Spocznie na nim odpowiedzialność za kontrole celno-skarbowe, prowadzenie walki z przestępczością skarbową oraz audyty.

Jak załatwić swoje sprawy?

Krajowa Administracja Skarbowa - mapaKliknij by powiększyć

Ministerstwo Finansów argumentuje powstanie nowej jednostki, tym że dotychczasowe zadania były niepotrzebnie rozproszone i powielane przez inne jednostki. Ponadto występowały problemy z poborem podatków i ceł, co dodatkowo utrudniało skuteczną realizację zadań.