Książka Przychodów i Rozchodów - limit przychodów 2019

Książka Przychodów i Rozchodów – limit przychodów 2019

Czy wiesz, jaki limit przychodów KPIR 2019 będzie obowiązywał? Co jeśli nie masz obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego? Przeczytaj i sprawdź.

Kto musi prowadzić pełne księgi rachunkowe?

Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości dotyczy:

  • osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych,
  • spółek jawnych osób fizycznych,
  • spółek partnerskich.

Ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Przychód wyliczany jest za poprzedni rok obrotowy i przeliczany na złotówki według kursu NBP na dzień 1.października.

Firmy, które przekroczą ten limit nie mogą już prowadzić Książki Przychodów i Rozchodów (KPIR), muszą natomiast przejść na pełne księgi rachunkowe.

Jaki będzie limit KPIR w 2019 roku?

Według kursu NBP z 1.10.2018r.(4,2795zł), limit KPIR w 2019 roku wyniesie 8 559 000 zł.

Jaki jest limit KPIR 2019 względem 2018 roku?

Limit KPIR 2019 będzie niższy o 68,4 tys. zł względem roku 2018.

Co oznacza obniżenie limitu KPIR w 2019?

Oznacza to, że po Nowym Roku więcej przedsiębiorstw będzie miało obowiązek przejścia na pełną rachunkowość.

Co jeśli limit KPIR 2019 nas nie dotyczy?

Jeżeli nasze przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż 8 559 000 zł, to musimy złożyć w sądzie rejestrowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Na złożenie oświadczenia mamy 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy ( w większości przypadków to 31. grudnia).

Jeśli nie przekraczamy limitu, to możemy prowadzić uproszczoną rachunkowość w formie KPIR. Jest to spore ułatwienie, szczególnie dla małych firm, które nie działają na dużą skalę.

Może się zdarzyć, że z jakiś powodów chcemy prowadzić pełne księgi rachunkowe. Mamy do tego prawo. Wystarczy, że zawiadomimy o tym naczelnika naszego urzędu skarbowego, w którym opłacamy podatek dochodowy. Możemy to zrobić nawet, jeżeli nie przekraczamy limitu KPIR 2019.