Limity podatkowe na 2018 rok

Limity podatkowe w 2018 roku

Nowy rok przynosi zawsze największą liczbę zmian jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Między innymi dlatego, że większość składek i limitów obliczana jest na nowo. W dzisiejszej publikacji przybliżymy informacje nt. wysokości limitów podatkowych jakie będą obowiązywało od 2018 roku.

Kim jest mały podatnik?

W myśl ustawy art. 5a ust. 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. mały podatnik to osoba, której przychody związane ze sprzedażą (z wliczoną kwotą podatku od usług i towarów) nie uzyskała przychodu większego niż 1.200.000 (ekwiwalent euro przeliczany na złotówki) w ostatnim roku podatkowym. Kurs do przeliczenia kwoty podanej w euro ogłaszany jest przez NBP pierwszego dnia roboczego października. Kwotę podaje się zaokrągloną do 1.000 zł.

Amortyzacja

Art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno stwierdza, że w roku podatkowym, podatnik który rozpoczął działalność gospodarczą ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od początkowej wartości trwałych środków (mowa o środkach zaliczających się do grup od 3 do 8 Klasyfikacji). Odpis amortyzacyjny dotyczy roku podatkowego, w którym to roku środki wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie powinna przekraczać 50.000 euro lub ekwiwalentu wyrażonego w złotówkach. Kurs do przeliczenia kwoty podanej w euro ogłaszany jest przez NBP pierwszego dnia roboczego października. Kwotę podaje się zaokrągloną do 1.000 zł.

Księgi rachunkowe

Art. 24a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wytyczają, że osoba fizyczna lub spółki takich osób, spółki partnerskie, spółki jawne w sytuacji gdy przychód netto uzyskany w poprzednim roku obrotowym przekroczy 2.000.000 euro lub ekwiwalent wyrażony w złotówkach, zobligowane są do przedstawienia ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym uzyskano przychód przekraczający ustalony limit. Kurs do przeliczenia kwoty podanej w euro ogłaszany jest przez NBP pierwszego dnia roboczego października. Kwotę podaje się zaokrągloną do 1.000 zł.

Ryczałt

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 6 ust.4 pkt. 1 jasno określa, że podatnik jest uprawniony do opłacania ryczałtu w roku podatkowym od ewidencjonowanych przychodów z pozarolniczej działalności, pod warunkiem, że:

  • uzyskany przychód z działalności wyłącznie prowadzonej samodzielnie nie przekroczył 250.000 euro lub ekwiwalentu wyrażonego w złotówkach
  • przychód uzyskany został z działalności prowadzonej wyłącznie jako spółka, a suma podzielona na wspólników wchodzących w jej skład nie przekroczyła limitu 250.000 euro lub ekwiwalentu wyrażonego w złotówkach

Kurs do przeliczenia kwoty podanej w euro ogłaszany jest przez NBP pierwszego dnia roboczego października. Kwotę podaje się zaokrągloną do 1.000 zł.

Podatnik posiada prawo do opłacenia zaliczki kwartalnej w sytuacji kiedy wybrał ryczałtowe opodatkowanie. Zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie podatnika, którego przychody otrzymane z prowadzenia działalności nie przekroczą 250.000 euro lub ekwiwalentu tej kwoty wyrażonego w złotówkach. Zasada prawna ma zastosowanie w działalnościach prowadzonych jako spółka, gdzie przychód podzielony na wszystkich członków spółki nie przekracza limitu 250.000 euro lub ekwiwalentu wyrażonego w złotówkach. Kurs do przeliczenia kwoty podanej w euro ogłaszany jest przez NBP pierwszego dnia roboczego października. Kwotę podaje się zaokrągloną do 1.000 zł.

Transakcje gotówkowe

W 2018 roku limit transakcji gotówkowych wyniesie 15.000 zł – zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to pokłosie zmiany wprowadzonej w 2017 roku.

Zwolnienie podmiotowe

Limit określający zwolnienie podmiotowe z VAT zostanie utrzymany w roku 2018 i wynosi 200.000 zł w skali roku – art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.