Mały ZUS plus – składki od dochodu

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu ustawy, który ma wprowadzić tzw. Mały ZUS plus. Ma to być modyfikacja obowiązującego obecnie, a wprowadzonego od 1 stycznia bieżącego roku programu, określonego jako Mały ZUS. Projekt zakłada możliwość płacenia przez najmniejsze podmioty gospodarcze składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu. Ma to odciążyć ich budżety średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

Wprowadzony z początkiem tego roku Mały ZUS pozwala na naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie od przychodu. Mogą korzystać z niego przedsiębiorcy, których przychód w 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł w skali roku. Zgodnie z danymi z ZUS dotychczas chęć skorzystania z ulgi zgłosiło ponad 180.000 osób. Jednak przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali konieczność rozszerzenia programu i objęcia ulgą szerszej grupy beneficjentów. Rozwiązaniem miałoby być naliczanie składek proporcjonalnie od dochodu, a nie – jak jest dotychczas – od przychodu.

Projekt Mały ZUS plus

Zmiany, które zakłada projekt ustawy, miałyby obowiązywać już od nowego roku. Co istotne, chęć skorzystania z Małego ZUS plus będzie można zgłosić do końca stycznia 2020 r., a nie – jak było dotychczas – w ciągu 7 dni licząc od 1 stycznia. Liczenie składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu pozwoli na pozostawienie w kieszeniach przedsiębiorców średnio o kilkaset złotych więcej niż obecnie. To korzystne rozwiązanie dla najmniejszych podmiotów, których przychód roczny nie przekracza 120.000 zł, a dochód średnio 6.000 zł.

Warunkiem skorzystania z Małego ZUS plus, poza wymienionym wyżej kryterium przychodu, jest konieczność prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku. Taka ulga może przysługiwać przedsiębiorcy przez 36 miesięcy z 60 kolejnych, w których będzie prowadził działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że kolejność korzystania z obecnie obowiązujących składek nie ulega zmianie. Zatem rozpoczynający działalność przedsiębiorcy mogą z nich korzystać w następujący sposób: ulga na start, preferencyjne składki, projektowany Mały ZUS plus.