Mały ZUS przez 3 lata

Mały ZUS przez 3 lata od 2019 roku?

Według krążących informacji nowelizacja ustawy dotycząca przedłużenia opłacania preferencyjnych stawek ZUS z 2 do 3 lat ma trafić do Sejmu w tym miesiącu. Czy wcześniej zapowiadany termin wprowadzenia nowych zasad już od 2018 roku ma prawo bytu?

Jeśli posłowie zatwierdzą zmiany w ustawie nawet w najbliższych dniach to niestety zacznie ona funkcjonować dopiero od 2019 roku. Według deklaracji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrzebują oni na wdrożenie tego rozwiązania przynajmniej dwa miesiące.

Czy zmiany w ustawie obejmą wszystkie „nowe” firmy?

Tutaj niestety pojawia się kolejna mało krzepiąca informacja. Resortowe plany zakładają, że nowe zasady będą obowiązywały przedsiębiorstwa, które otworzą swoją działalność po wejściu w życie nowych przepisów. Naszym zdaniem są zmiany krzywdzące w dwojaki sposób.

Z jednej strony 300 tyś. przedsiębiorców, którzy obecnie płacą mały ZUS i nie zostaną objęci korzystnymi dla nich zmianami.

Z drugiej strony Państwo, które w drugiej połowie 2018 roku skutecznie powstrzyma szerokie osób przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, blokując tym samym inwestycje w gospodarce.

Wysokość składki ZUS w 3 roku działalności

Według planów wysokość pomniejszonych składek na ubezpieczenie nie będzie taka sama jak w dwóch pierwszych latach. W ostatnim roku ma być ona zwiększona i stanowić wartość pomiędzy „małym ZUSem” a „dużym ZUSem”.

Aktualnie wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne obliczana jest od podstawy wymiaru składek, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym łączna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynosi 487,90 zł.

W trzecim roku podstawę opodatkowanie miałaby stanowić kwota, która wynosi 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli kwota minimalnego wynagrodzenia wynosiłaby tyle co obecnie (2000 zł), oraz nie zmieniło się średnie wynagrodzenie od którego zależy składka zdrowotna wtedy przedsiębiorca musiałby przelewać na konto ZUS co miesiąc 678,52 (uwzględniając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Projekt – małe przychody, mały ZUS

Do życia również wraca wcześniejszy projekt, który zakładał uzależnienie składek ZUS od wysokości uzyskiwanych przychodów. Według przekazywanych informacji przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodu na poziomie 2.5 krotności minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy 5000 zł) płaciliby mniejsze składki. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty składki opłacane byłyby na dotychczasowych zasadach. Pierwsze czytanie miałoby się odbyć jeszcze w tym roku. Projekt podobno ma poparcie prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego.