Mały ZUS 2016

Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnej stawki wynagrodzenia. W 2016 roku kwota ta wyniesie 1850zł, co oznacza wzrost składek w stosunku do roku upływającego. Większe składki dotkną wszystkich przedsiębiorców, także tych opłacających preferencyjną stawkę zwaną „małym ZUSem.”

Wysokość preferencyjnej składki ZUS w 2016

Wszystkie składki ZUS łącznie wyniosą 465,28zł. Na tą kwotę składają się:

  • składki na ubezpieczenie społeczne – 176,33zł
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne – 288,95zł

Dla porównania składki w 2015 roku wynosiły łącznie 446,20zł (ub. społeczne – 166,79zł, oraz ub. zdrowotne – 279,41zł) – jest to wzrost o 9,54zł.

Przelewy do ZUS – jak i w jakich terminach?

W podanej wysokości należy dokonywać przelewów na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osobno wykonujemy płatność za ubezpieczenie społeczne a osobno za zdrowotne.

Składki należy opłacać do 10 każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.
Czyli do 10 stycznia 2016 opłacamy składkę za grudzień 2015 (dotychczasową wartość 446,20zł). Natomiast do 10 lutego 2016 składkę za styczeń 2016 (wg nowych wyliczeń podanych powyżej – 445,74zł) itd.

Jak obliczane są składki na Mały ZUS

Ubezpieczenie Społeczne
Stawka na ubezpieczenie społeczne obliczana jest od podstawy wymiaru składek i wynosić będzie 555zł – 30% z kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 1850zł.

  • ubezpieczenie emerytalne 19,52% z 555zł = 108,34zł
  • ubezpieczenie rentowe 8% z 555zł = 44,40zł
  • ubezpieczenie chorobowe 2,45% z 555zł = 13,60zł
  • ubezpieczenie wypadkowe 1,8% z 555zł = 9,99zł

RAZEM – 176,33zł

Ubezpieczenie Zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od podstawy w wysokości 3210,60zł. Podstawa ta stanowi 75% z przeciętnego wynagrodzenia, które w wynosi 4054,89zł.

RAZEM – 288,95zł = 9% z 3210,60zł

Należy pamiętać, że jeżeli w przyszłym roku wzrośnie przeciętne wynagrodzenie tzw. średnia krajowa, zwiększeniu ulegnie również podana wyżej składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli poszukujecie Państwo biura rachunkowego, które udzieli wsparcia i cennych porad nie tylko z zakresu składek na mały i duży ZUS, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.