Mały ZUS 2017

Mały ZUS w 2017 – jaka kwota?

W nastaniem tego roku nie pojawiła się żadna z szumnie zapowiadanych i rewolucyjnych zmian dotyczących danin dla ZUS. Bardzo możliwe, że pojawią się one w kolejnym roku. Jednak przez cały 2017 rok preferencyjną składkę ZUS tzw. „mały ZUS” przedsiębiorcy będą opłacali na dotychczasowych zasadach.

Mały ZUS 2017 – ile wynosi?

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS wyniesie 487,90 zł. Na tą kwotę składają się:

  • składki na ubezpieczenie społeczne (bez składki chorobowej) – 175,92 zł
  • składka chorobowa (nieobowiązkowa) – 14,70 zł
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne – 297,28 zł

W porównaniu do ubiegłego roku 2016 składki wynosiły łącznie 465,28 zł wraz z składką chorobową.

Przelewy do ZUS – terminy

W podanych wyżej wysokościach należy dokonywać przelewów na konta ZUS. Tak samo jak w zeszłym roku, dokonuje się dwóch przelewów na dwa osobne konta. Jeden na ubezpieczenie społeczne z nieobowiązkową składką chorobową, drugi na ubezpieczenie zdrowotne. Od nowego roku wprowadzone zostanie nowa metoda opłacania składek ZUS, które będą regulowane jednym przelewem. Więcej pisaliśmy tutaj – Jeden przelew do ZUS od 2018 roku

Przelewów składek należy dokonywać do 10 każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. W przypadku gdy 10 wypada w dzień wolny, wtedy przelewu należy dokonać w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Składki na mały ZUS – sposób obliczania

Sposób obliczania składek w żaden sposób nie zmienił się od poprzedniego roku. Ich wysokość zmienia się w wyniku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz średniej krajowej, które są elementem wpływającym na wysokość stawek. W tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł a wysokość przeciętnego wynagrodzenia to 4277,32 zł.

Sam sposób obliczania został szczegółowo opisany w zeszłorocznej publikacji na temat małego ZUSu – Mały ZUS w 2016 – ile wynosi?

Jeżeli poszukujecie Państwo biura rachunkowego, które udzieli wsparcia i cennych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej i wyborem optymalnej formy opodatkowania – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:
Księgowość – Strona Główna
Pomoc w Otwieraniu Działalności
Kontakt z Nami