Mały ZUS w 2019 roku – ile wyniesie?

Pojęcie mały ZUS 2019 może oznaczać obniżone składki przez 2 lata dla nowych firm lub sposób naliczania składek od przychodu. O co chodzi i czy to opłacalne?

Mały ZUS 2019 – co to znaczy?

Do tej pory mówiąc mały ZUS mieliśmy na myśli preferencyjne składki ZUS, które naliczane były od minimalnego wynagrodzenia. Dzięki tym udogodnieniom mogliśmy spokojniej rozpoczynać działalność i płacić niższe składki przez 2 pierwsze lata działalności.

Od stycznia 2019 roku ma wejść w życie nowy przepis, według którego składki ZUS będą naliczane od przychodu. Udogodnienie to często określone jest słowami: mały ZUS dla małych firm 2019.

Już od dłuższego czasu mówiło się o tym, żeby uzależnić wysokość składek od zarobków przedsiębiorców. W końcu pracownikom etatowym tak się nalicza daniny na ZUS. Czy jednak pomysł Rządu rzeczywiście będzie ulgą dla budżetu przedsiębiorców?
Ale po kolei.

Mały ZUS przez 2 lata

Wstępem do małego ZUS – u jest tzw ulga na start. Przez pierwsze 6 miesięcy działalności mamy prawo zrezygnować z płacenia składek w ogóle. Obowiązywać nas będzie jedynie składka zdrowotna. W 2018 roku wynosiła ona 319,94 zł. Jej wysokość na 2019 rok nie jest jeszcze znana. Poznamy ją w styczniu. Szacuje się, że może wynosić około 345 zł.

Po skorzystaniu z ulgi na start, będziemy mogli płacić preferencyjne składki przez 2 pierwsze lata działalności. Ponieważ przedsiębiorcy nie osiągają regularnych dochodów, to płacą zryczałtowane składki w jednakowej wysokości.

Podstawą obliczenia preferencyjnych składek jest minimalne wynagrodzenie. A właściwie 30% od tej kwoty.

Wstępnie możemy powiedzieć, że preferencyjne składki ZUS 2019 wyniosą około 558,57 zł. Jeśli w styczniu potwierdzi się wysokość składki zdrowotnej, to miesięcznie będziemy płacić o 38,47 zł więcej niż w 2018 roku.

Mały ZUS w 2019 roku
Rodzaj składkiWysokość
Zdrowotna345 zł* (szacunkowa wartość)
Emerytalna131,76 zł
Rentowa54 zł
Dobrowolne chorobowe16,54 zł
Wypadkowa11,27 zł
Fundusz Pracyzwolnione
Razem558,57 zł

 

Mały ZUS dla małych firm – ZUS od przychodu

Ministerstwo Finansów od 1 styczni 2019 roku wprowadza nowe rozwiązanie, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy działający na małą skalę. Jeśli spełnimy warunki, to będziemy mogli płacić składki ZUS uzależnione od naszych przychodów.

Składki ZUS będą wyliczane w ten sposób, że zapłacimy daninę mieszczącą się w widełkach ok. 520 zł do ok. 1 232 zł.

Do wyliczenia składki brany jest pod uwagę przychód za poprzedni rok. Nie ma więc znaczenia, ile w 2019 roku mamy przychodu.

Jeśli założymy firmę dopiero w 2019 roku, to zaczynamy od innych form obniżania ZUS – u. Najpierw korzystamy z ulgi na start, potem z preferencyjnych składek, a dopiero potem możemy starać się o obliczanie ZUS z przychodu.

Z ZUS od przychodu możemy korzystać maksymalnie przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia firmy.

ZUS od przychodu – warunki, które musimy spełniać

Żeby skorzystać z ZUS – u od przychodów, musimy spełnić następujące warunki:

  • nasze roczne przychody nie przekraczają trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Za 2018 jest do przychód do 63 000 zł.
  • jeśli w 2018 roku prowadziliśmy działalność tylko przez część roku, to nasz przychód obliczamy proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których firma działała. Przy czym, nasza firma w ubiegłym roku musiała działać minimum 60 dni.
  • tylko składki społeczne ( tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) możemy obniżyć proporcjonalnie do przychodu. Składka zdrowotna musi być płacona w pełnej wysokości.
    jesteśmy zarejestrowani w CEIDG
  • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystaliśmy ze zwolnienia VAT

ZUS od przychodu – rewolucją czy nieporozumieniem?

Chociaż sprawa składek ZUS obliczanych na podstawie zarobków była podnoszona od lat, to ciężko oczekiwać zadowolenia przedsiębiorców.

Pierwszym niezrozumiałym aspektem jest naliczanie składek od przychodu, a nie dochodu. Wiemy przecież, że przychód to tylko wpływ do firmy. Musimy z tego opłacić wszystkie koszty. Zdarza się, że koszty przewyższają przychody. Wówczas mimo wysokich przychodów możemy mieć stratę. Jak więc można obliczać z tego wysokość składki? Najbardziej jest to widoczne w firmach handlowych. Sprzedaż może wykazywać wiele tysięcy przychodu miesięcznie. Po drugiej stronie są jednak faktury kosztowe. Wynik końcowy może wyjść na minusie. Taka firma nie może jednak płacić obniżonych składek ZUS.

Mały ZUS dla małych firm ma też wiele ograniczeń. Nie mogą skorzystać z niego m.in. przedstawiciele wolnych zawodów, twórcy, osoby prowadzące placówki edukacyjnej oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.

Przedstawiciele działalności usługowej, dla których ZUS od przychodu mógł być korzystny, są wyłączeni z systemu całkowicie.

Szkoda, że wielu przedsiębiorców, którzy świadczą usługi, na przykład wirtualne, są zmuszeni rejestrować firmę w innych krajach Unii Europejskiej. W ten sposób zamiast wspierać polskie firmy, to zniechęcamy je.

Możemy mieć jedynie nadzieję, że kiedyś przedsiębiorcy będą mieli większy udział w debacie publicznej i będą mogli konsultować rządowe projekty.