Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek – czym jest i jak go wygenerować?

Z dniem 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie zmiana, z którą przyjdzie się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Dotyczy ona mikrorachunków podatkowych, czyli indywidualnych dla każdego z nas rachunków, na które będziemy odprowadzać podatek PIT, CIT i VAT. Każdy z nas musi wygenerować mikrorachunek osobiście, posługując się swoim numerem pesel lub NIP. Wygenerowanie mikrorachunku nie pociąga za sobą żadnych opłat. Ważne jednak, by dopełnić formalności przed dokonaniem pierwszej wpłaty podatku w tym roku. Jest to kwestia o tyle istotna, że dotychczas obowiązujące podatników rachunki urzędów skarbowych, na które wcześniej przekazywane były podatki, pozostały aktywne jedynie do dnia 31 grudnia ubiegłego roku.

Mikrorachunek podatkowy ma być kolejnym uproszczeniem dla podatników przygotowanym dla nich przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu, wpłacając podatek, nie będą musieli już sprawdzać numeru rachunku, bo dla podatku PIT, CIT i VAT zawsze będzie obowiązywał ich ten sam indywidualny mikrorachunek podatkowy. Co istotne, nie dotyczy to innych odprowadzanych przez nas podatków. Ważną kwestią pozostaje również to, że na mikrorachunek można jedynie dokonywać wpłat. Nie możemy sprawdzić jego salda, a ewentualne zwroty podatków i nadpłat będą dokonywane na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe podatników. Również wpłaty innych niż wskazane wyżej podatków będą się odbywały tak, jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Mikrorachunek podatkowy - schemat
Źródło: podatki.gov.pl

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy?

O mikrorachunkach podatkowych zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku. W mediach można było usłyszeć o konieczności wygenerowania indywidualnego mikrorachunku przez każdego z podatników. Kto nie zrobił tego przed końcem roku, powinien wygenerować mikrorachunek przed dokonaniem pierwszej wpłaty podatku w roku bieżącym. Należy to zrobić samodzielnie poprzez udostępniony na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego generator albo w dowolnym urzędzie skarbowym.

Do wygenerowania indywidualnego mikrorachunku podatkowego niezbędne będzie podanie numeru:

  • PESEL – dotyczy podatników, którzy są osobami fizycznymi i nie prowadzą działalności gospodarczej albo nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT;
  • NIP – dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub są podatnikami VAT albo płatnikami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Mikrorachunku nie trzeba zapisywać ani pamiętać. Numer mikrorachunku będzie zawsze taki sam, nawet jeśli podatnik wygeneruje go kilkukrotnie albo zmieni miejsce zamieszkania. Wystarczy ponownie odwiedzić działający 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu generator, by sprawdzić jego numer. Mikrorachunek można sprawdzić też przez wyżej podaną stronę na urządzeniach mobilnych.

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności podatku należy sprawdzić numer swojego mikrorachunku. Ponieważ podatnik sam odpowiada za jego właściwe wygenerowanie, niezwykle istotne jest podanie prawidłowego identyfikatora podatkowego. Nie należy w tym celu korzystać z innych niż podana powyżej stron internetowych, a także używać numerów rachunków wysłanych za pomocą wiadomości e-mail lub sms, co może stanowić próbę wyłudzenia.

Sposób księgowania wpłat na mikrorachunku

Warto zwrócić uwagę, że kolejność księgowania wpłat na mikrorachunku nie jest przypadkowa i zależna jest od podatnika tylko w pewnym zakresie. W przypadku podatków, których termin płatności jeszcze nie upłynął, będą księgowane zgodnie ze wskazaniem wpłacającego, a jeśli ten nie wskaże, jaką należność powinna pokryć wpłata, ta zostanie przekazana na poczet najwcześniejszych z jego zobowiązań.

W przypadku, jeśli termin płatności konkretnego zobowiązania już minął, wpłata będzie pokrywać zaległość, która ma najwcześniejszy termin płatności spośród tego rodzaju podatku, który wskazał podatnik. A jeśli dokonując takiej wpłaty, nie wskazał rodzaju podatku lub wskazał go, ale nie ma w nim żadnej zaległości, wpłata będzie księgowana na poczet tej zaległości spośród wszystkich, jakie posiada podatnik, która ma najwcześniejszy termin płatności. Oznacza to, że dokonywane przez podatnika wpłaty będą księgowane na poczet najstarszych zaległości podatkowych, a dopiero w następnej kolejności będą pokrywać bieżące zobowiązania.

Jakie zalety ma wprowadzenie mikrorachunku?

Czy wprowadzenie indywidualnych mikrorachunków podatkowych będzie z korzyścią dla podatników? Na stronie Ministerstwa Finansów podano co najmniej kilka powodów, które mają wskazywać, że tak. Od tej pory płacenie podatków ma być znacznie wygodniejsze. Numer indywidualnego mikrorachunku można sprawdzać wielokrotnie, wykorzystując do tego różne urządzenia z różnych miejsc na świecie. Zmiana miejsca zamieszkania, a nawet nazwiska nie spowoduje zmiany mikrorachunku. Posiadanie indywidualnych mikrorachunków przez każdego podatnika powinno ograniczyć ilość błędnie wykonywanych na niewłaściwe konta przelewów i usprawnić obsługę płatności PIT, CIT i VAT.