Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa od 2016

W ostatnich latach regularnie z roku na rok podnoszona była kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Nie inaczej jest także w tym roku. Nowością jest jednak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilno-prawnych oraz likwidacja przepisów o różnicowaniu wynagrodzenia dla pracowników z krótkim stażem.

Minimalna krajowa od 2016

Od 1 stycznia 2016 roku osobą zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu na umowę o pracę przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1850zł brutto. Jest to podwyżka o 100zł w stosunku do poprzedniej stawki minimalnej.

Wzrośnie również kwota minimalnego wynagrodzenia, które stanowi 80% płacy minimalnej. Od 1 stycznia wynosi ona 1480zł – wzrost o 80zł. Jednak nowo wprowadzone przepisy od początku 2017 zniosą możliwość różnicowania wynagrodzenia w zależności od stażu pracy. Wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługiwać będzie minimalne wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Minimalna stawka godzinowa 12zł

Wraz z likwidacją różnicowania wynagrodzenia w pierwszym roku pracy ustawodawca wprowadził kolejny przepis, który określa wysokość minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych. Od 1 lipca 2016 roku minimalna stawka w przypadku umowy zlecenie oraz umów o świadczenie usług będzie wynosiła 12zł brutto za godzinę.

Niewątpliwie jest to korzystne rozwiązanie dla pracowników, jednak z pewnością w niektórych obszarach ograniczy ono zawieranie umów i poszerzy szarą strefę zatrudnienia.