Wynagrodzenie minimalne w 2019 roku - płaca minimalna, stawka godzinowa

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Znana jest już wysokość minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywało w 2019 roku. Przeczytaj, poznaj jego wysokość i sprawdź, na jakie zmiany musisz się przygotować.

Który akt prawny reguluje minimalne wynagrodzenie?

Kwestię minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). Jeśli jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób ustalane jest minimalne wynagrodzenie, to możemy zapoznać się z tekstem dokumentu.

Jak zmieni się minimalne wynagrodzenie w 2019 roku?

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2019 roku. Z poziomu 2 100 zł, wzrośnie o 150 zł i wyniesie 2 250 zł. Dla pracowników, którzy zarabiają najmniej, jest to z pewnością dobra wiadomość. Pracodawcy będą musieli przygotować się na zwiększenie kosztów.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku – jakie będą koszty dla pracodawcy?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u. Poniżej możemy sprawdzić informacje dotyczące zmiany wysokości poszczególnych składek:

Składki opłacane przez pracodawcę w 2019 roku przy minimalnym wynagrodzeniu:

  • emerytalne: 219,60 zł
  • rentowe: 146,25 zł
  • wypadkowe: 40,50 zł
  • chorobowe: brak
  • zdrowotne: brak
  • Fundusz Pracy: 55,13 zł
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 2,25 zł

Suma wszystkich składek płaconych przez pracodawcę wynosi 463,73 zł. Dodajemy do tego minimalne wynagrodzenie brutto 2 250 zł. Wówczas całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 2 713, 73 zł.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2019 roku

Rząd ogłosił również, ile wyniesie minimalna stawka godzinowa. Została ona ustalona po wielu negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wyniesie ona 14,70 zł brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia została już zatwierdzona. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już oficjalne rozporządzenie w tej sprawie.

Wzrost płacy minimalnej to wzrost o 7,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Jest to więc wyraźna zmiana.