Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie w 2022

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości płacy minimalnej oraz stawki godzinowej na rok 2022. Zgodnie z nią minimalna płaca w przyszłym roku ma wynosić 3000 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 19,60 zł brutto.

Zgodnie z zapowiedziami rządu w roku 2022 płaca minimalna ma zostać podniesiona o 200 zł brutto, tj. o 7,1 proc. w stosunku do roku bieżącego. Oznaczałoby to, że wzrośnie z 2800 zł brutto do zapowiadanych 3000 zł brutto. Natomiast stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych miałaby zostać powiększona o 1,30 zł w stosunku do roku poprzedniego, czyli wzrosnąć z 18,30 zł brutto do 19,60 zł brutto.

Co to oznacza dla osób zatrudnionych?

Dla pracowników jednak znaczenie będzie miała kwota netto, czyli to, co każdy zatrudniony i otrzymujący płacę minimalną dostanie na rękę. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przy wynagrodzeniu 3000 zł brutto zarabiający najniższą krajową pracownicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2202,72 zł netto.
Sytuacja może się zmienić, jeżeli w życie wejdą przepisy ujęte w zapowiadanym przez rząd Nowym Ładzie. Skorzystają wtedy pracownicy otrzymujący płacę minimalną, bo ta zostanie zwolniona z podatku. To natomiast oznacza, że pracownik zamiast wspomnianych wyżej 2202,72 zł netto otrzyma o 153 zł więcej, czyli 2355,72 zł netto.

A jak sytuacja z zapowiadanymi zmianami wygląda obecnie?

Należy pamiętać, że rządowe propozycje nowych płac minimalnych na rok 2022, zanim zostaną ostatecznie przyjęte, podlegają negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Negocjacje mogą potrwać do 30 dni od momentu, gdy Rada otrzyma propozycję od rządu. Brak uzyskania porozumienia w tym terminie spowoduje podjęcie samodzielnej decyzji na temat wysokości wynagrodzenia minimalnego przez Radę Ministrów, a następnie przyjęcie odpowiedniego rozporządzenia, które wprowadzi ww. zmianę w życie. Warto w tym miejscu pamiętać, że ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe od tych, które zostały przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.