Najważniejsze zmiany podatkowe od 2016 roku

Wraz z nadejściem nowego 2016 roku doszło do kilku znaczących zmian w przepisach podatkowych. Przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze z nich.

Rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.
Z pewnością najbardziej medialna zmiana w ordynacji podatkowej. Zasada „In dubio pro tributario” oznacza, że od 2016 roku nie dające się usunąć wątpliwości w przepisach podatkowych, co do zasady będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Korekta przychodu oraz kosztów jego uzyskania może być rozliczana na bieżąca.
Zasada jest ta sama w przypadku kosztów jak i przychodów. Jeżeli korekta nie jest związana z błędem rachunkowym dokonujemy ją w okresie, w którym otrzymaliśmy dokument potwierdzający przyczynę korekty np. faktura korygująca.

Uchylenie przepisów dotyczących korekty kosztów przeterminowanych.
Przepis ten nakazywał dokonania korekty kosztów w przypadku braku płatności za zobowiązania względem kontrahentów. Przepis ten generował dużo zbędnych rozliczeń, ponieważ zaraz po opłaceniu zaległej faktury można było ponownie zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Uchylenie tych przepisów przyniesie znacznie większe korzyści dla przedsiębiorców, aniżeli utracone dochody Skarbu Państwa.

Tylko jeden Urząd Skarbowy dla każdego podatnika
Uchylono przepis z ustawy o VAT, w związku z tym dla każdego podatnika ustanowiony zostanie jeden Urząd Skarbowy w przypadku wszelkich rozliczeń podatkowych w zakresie PIT, CIT oraz VAT. Adres ustalany jest wg miejsca zamieszkania lub siedziby firmy podatnika.

Brak konieczności składania wyjaśnień przy korektach deklaracji podatkowych.
Zgodnie ze zmianami w Ordynacji Podatkowej korekty od 2016 dokonuje się wyłącznie poprzez złożenie deklaracji korygującej.

Zmiana wysokości odsetek od zaległości podatkowych.
Uprzywilejowana stawka 75% wartości stawki podstawowej została zmniejszona do 50% w przypadku dokonania samodzielnej korekty. Deklarację korygująca należy jednak złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, natomiast należność trzeba uregulować w terminie 7 dni.

Wprowadzono również trzecią karną stawkę, która wynosi 150% stawki podstawowej. Znajdzie ona zastosowanie w trzech sytuacjach – w przypadku niezłożenia deklaracji i nie uregulowania należności. Gdy nieprawidłowości zostaną wykryte W przypadku kontroli skarbowej, lub gdy korekta dokonana zostanie po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.

W przypadku dwóch ostatnich karna stawka znajdzie zastosowanie gdy spełnione zostaną dwa warunki. Zmniejszenie należności/zawyżenie nadpłaty wyniesie minimum 25% kwoty zależnej oraz kwota będzie wyższa niż 5 krotność minimalnego wynagrodzenia. W związku ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia od 2016 do kwoty 1850zł, na dzień dzisiejszy pięciokrotność jest to 9250zł.

Poszukujesz zaufanego księgowego? Zapoznaj się z ofertą naszego biura rachunkowego:
Strona Główna
Kontakt