Najważniejsze zmiany podatkowe w 2020 roku

Rok 2019 obfitował w zmiany w prawie podatkowym. Na kolejne musimy się przygotować w zbliżającym się 2020 roku. Niektóre przepisy wiążą się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Oto najważniejsze zmiany.

Zwolnienie z PIT dla młodych

1 sierpnia br. weszła w życie ustawa zmieniająca zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z jej założeniem zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną pracownicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia i osiągnęli przychody z pracy (stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej i spółdzielczy stosunek pracy) oraz z umów zlecenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Ze zwolnienia nie mogą skorzystać osoby osiągające przychody z tytułu umowy o dzieło, czy z działalności gospodarczej. Zgodnie z szacunkami resortu finansów ulga obejmie około 2 mln podatników. O uldze dla młodych pisaliśmy szerzej tutaj.

Biała lista podatników VAT

W 2019 roku wprowadzono również białą listę podatników VAT, która stanowi połączenie istniejących dotychczas wykazów vatowców. Jej zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom sprawdzania potencjalnych kontrahentów i ograniczenia ryzyka nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych. Biała lista ułatwia sprawdzenie statusu kontrahenta na wybrany dzień do 5 lat wstecz. Co istotne, wykaz zawiera też numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które należy wykonywać przelewy. Przelanie środków na inny rachunek, niż wskazany w wykazie, może skutkować sankcjami. Tych można się spodziewać od 1 stycznia 2020 r. O białej liście podatników VAT również pisaliśmy już na naszej stronie – „Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje„.

Obniżenie stawki podatku dochodowego

W październiku 2019 r. obniżono próg podatkowy z 18 na 17%. Pisaliśmy o tym więcej we wpisie pt. „Zmniejszenie podatku dochodowego z 18% na 17%„. Obniżka dotyczy tych przychodów, które nie przekraczają kwoty 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 14 539,76 zł plus 32% od przychodu, który przekroczy kwotę pierwszego progu podatkowego, czyli wspomnianą wyżej 85 528 zł. Szacuje się, że na takiej zmianie może skorzystać około 25 milionów Polaków.

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności” obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Wprowadzono go, by wyeliminować oszustwa polegające na wyłudzeniach podatku VAT. Od listopada split payment jest obowiązkowy dla niektórych branż w tym: budowlanej, węglowej, stalowej i kilku innych. Na czym polega ten mechanizm? Zasada jest prosta: Kwota brutto za sprzedaż towarów i usług jest przelewana na rzecz sprzedawcy w sposób podzielony. Część odpowiadająca wartości netto trafia na jego rachunek, a pozostała część (należność równa wartości podatku VAT) na utworzony do tego rachunku rachunek VAT. Split payment nie dotyczy transakcji o wartości równej lub mniejszej niż 15 000 zł. Za niedostosowanie się do przepisów przewidziano sankcje.

NIP nabywcy na paragonie

W celu uszczelnienia systemu podatkowego wprowadzono obowiązek umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiania jest faktura VAT. O takim sposobie ewidencjonowania transakcji pisaliśmy tutaj. Zmiana – jak pierwotnie planowano – nie weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Za niedostosowanie się do nich ustawodawca przewidział sankcje.

Indywidualny rachunek do rozliczeń z fiskusem

Od stycznia 2020 r. każdy podatnik, który rozlicza się z fiskusem z podatku PIT, CIT lub VAT będzie miał utworzony specjalnie na ten cel indywidualny rachunek bankowy (mikrorachunek). To właśnie na ten rachunek podatnicy będą zobligowani do wpłat należności z tytułu ww. podatków. Co istotne, zwroty i nadpłaty podatków będą realizowane przez urząd skarbowy tak samo, jak dotychczas, czyli na indywidualne ROR-y podatników. Mikrorachunek trzeba wygenerować samodzielnie. W tym celu należy odwiedzić stronę www ministerstwa finansów i kliknąć button „generuj”, a następnie podać swój PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT). W przypadku podatników VAT, przedsiębiorców bądź płatników składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne podaje się nr NIP. Mikrorachunek można również otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

JPK_VAT

Kolejną istotną zmianą, która czeka nas w 2020 r., jest zastąpienie składanego obecnie jednolitego pliku kontrolnego i deklaracji VAT jednym dokumentem. Zamiast nich przedsiębiorcy będą zobligowani do składania pliku JPK_VAT, w którym zawarte zostaną dane identyfikacyjne podatnika, okres, za który składana jest deklaracja/korekta i wartość podatku. Nowa struktura JPK_VAT, która zastąpi w przyszłości składane obecnie przez przedsiębiorców dwa dokumenty, zacznie obowiązywać w przyszłym roku. Duże firmy będą zobligowane składać JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r., a małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT

Od pewnego czasu trwają prace nad uporządkowaniem stawek podatku VAT. Prawidłowe przyporządkowanie towarów i usług do stawek VAT to zmiana długo wyczekiwana przez podatników i księgowych. Zgodnie z założeniem nowa matryca ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Kasa fiskalna online

W lipcu br. na naszym blogu zamieściliśmy artykuł „Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje„. Wspominamy w nim o obowiązku przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zastąpienia tradycyjnych kas fiskalnych kasami online. Taka zmiana ma pomóc w walce z wyłudzeniami podatku. Nowe urządzenia zostały wyposażone w funkcję, która pozwala na przesyłanie informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Wymiana kas starego typu została rozłożona w czasie, a określone branże zostały zobligowane różnymi terminami. Ostatecznie wszystkie tradycyjne kasy fiskalne wyjdą z użytku wraz z końcem 2022 r.