NIP nabywcy na paragonie fiskalnym – najważniejsze informacje

Kolejnym krokiem, mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego jest wprowadzenie obowiązku umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura VAT. Taka zmiana ma na celu ograniczenie nadużyć i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Za niedostosowanie się do nowych przepisów przewidziano sankcje.

Już od 1 września 2019 roku na paragonie fiskalnym, ewidencjonującym transakcję, do której będzie wystawiana faktura, powinien się znaleźć numer NIP nabywcy. Nowe przepisy nie ograniczą możliwości wystawiania faktur dla podmiotów gospodarczych, ale spowodują uregulowanie sposobu dokumentowania transakcji, które zostały wcześniej zewidencjonowane.

Skąd pomysł na paragon fiskalny z nr NIP nabywcy?

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma przeciwdziałać wystawianiu faktur do paragonów, które nie zostały odebrane przez kupujących. Jak podaje ustawodawca, najczęściej z takimi nadużyciami mieliśmy do czynienia w branży paliwowej oraz budowlanej. Jednak wprowadzana zmiana będzie dotyczyć wszystkich podatników bez wyjątku.

Sposób dokumentowania transakcji

Chociaż nowe zasady nie ograniczą w żaden sposób możliwości wystawiania faktur dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ani dla osób fizycznych, które działalności nie prowadzą, to wpłyną na procedury wewnętrzne wielu sprzedawców. Zmianie będzie musiała ulec powszechna praktyka, gdzie paragon pobierany jest przy kasie, a następnie w punkcie obsługi klienta wystawiona może zostać do niego faktura, a paragon zwrócony. Po nowelizacji ustawy, to jest od 1 września br., jeśli nabywca dokonuje zakupu jako podatnik, a nie konsument, będzie musiał od razu poinformować o tym sprzedawcę. Oznacza to, że podatnik nie będzie mógł po dokonaniu zakupu dowolnie zmienić charakter tego zakupu i dopiero wtedy określić, czy nabył towar jako konsument, czy też jako podmiot gospodarczy.

Faktura do paragonu, a stara kasa fiskalna

A jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku starych kas fiskalnych? Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział też procedury postępowania sprzedawców posługujących się kasami fiskalnymi, które nie dają technicznej możliwości wydrukowania paragonu z numerem NIP nabywcy. W takiej sytuacji sprzedawca nie będzie drukował paragonu, tylko od razu wystawi fakturę. Pamiętajmy, że będzie to możliwe, bo podatnik, któremu zależy na otrzymaniu faktury, powinien powiadomić o tym fakcie sprzedawcę podczas dokonywania transakcji zakupu.

Niedostosowanie się do przepisów i przewidziane sankcje

Znowelizowana ustawa będzie przewidywać kary za wystawianie faktur do transakcji ewidencjonowanych paragonem bez numeru NIP nabywcy. Na sprzedawcę nałożona zostanie sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego odpowiadającego kwocie wynoszącej 100% podatku, który został wykazany na fakturze. Konsekwencje zostaną również wyciągnięte w stosunku do nabywcy, który wykaże taką fakturę w swojej ewidencji. W tym przypadku sankcja będzie wynosić 100% kwoty podatku VAT, który został wykazany na takiej fakturze.