Leasing samochodów - zmiany podatkowe 2019

Nowe zasady leasingu – zmiany 2019

Jakie są nowe zasady rozliczania leasingu w 2019 roku? Czy nowe przepisy są korzystne, czy wręcz przeciwnie? Przeczytaj i dowiedz się!

Od 1. stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania leasingu samochodów w księgach rachunkowych.

W tym artykule omówimy poszczególne założenia nowelizacji. Podamy, jaki jest limit zaliczania wydatków w koszty podatkowe. Odpowiemy na pytanie, jaka cześć wydatków, może być zaliczona w koszty w przypadku samochodu do celów mieszanych (dotychczas było to 50 % kosztów). Powiemy też, co nowego w rozliczaniu amortyzacji.

Zwrócimy też uwagę na wątpliwości, jakie mogą wzbudzać umowy zawarte w ostatnich dniach 2018 roku. Czy urzędnicy nie będą próbowali ich zakwestionować?

Zmiany w leasingu samochodów w 2019 roku

Nowelizacja ustaw o CIT i PIT wprowadza ograniczenia w kwestii zaliczania wydatków w koszty podatkowe. Limity mają dotyczyć m.in. opłat związanych z umową leasingu, najmu, dzierżawy lub inną tego typu umową. Co to oznacza?

Będziemy mogli zaliczyć raty leasingu wyłącznie do kwoty 150 tys. złotych. Jeśli zakupimy droższy samochód, to będziemy mogli odliczyć koszty do wysokości proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości naszego samochodu.

Od roku 2019 będzie też nowy limit amortyzacji. Dotychczas wynosił 20 tys. euro, co dawało około 86 tys. zł. Od stycznia limit ten wyniesie 150 tys. zł. Podwyższony limit amortyzacji samochodów osobowych będziemy mogli stosować do samochodów wprowadzonych do Ewidencji Środków Trwałych po dniu 31 grudnia 2018 r.

Inną zmianą będzie zaliczanie w koszty 75 % wydatków, które powstały na rzecz samochodów do celów mieszanych. Za samochody prywatne będą uznawane te, które nie są umieszczone w ewidencji środków trwałych.

W przypadku nieprowadzenia ewidencji, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Musimy więc uważać, czy faktury (rachunki) za paliwo czy inne koszty eksploatacyjne, zawierają numer rejestracyjny. W takim wypadku nie ma wątpliwości, którego samochodu dotyczą. Sprawdzajmy więc każdy rachunek, który dostajemy na stacji benzynowej.

Samochody elektryczne

Rząd chce zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w samochody elektryczne. Z tego powodu limit kosztów został podniesiony do 225 tys. zł.

Czy to zachęci firmy do takich inwestycji? Wątpliwe, szczególnie w przypadku małych firm. Może to dopiero pierwszy krok, a gdzieś kiedyś rząd znajdzie bardziej atrakcyjne zachęty dla przedsiębiorców.

Jak traktowane są umowy leasingu podpisane w 2018 roku?

Trochę wątpliwości budzi podejście ustawodawców do interpretacji przepisów. Rządzący zapewniają, że umowy leasingu podpisane na koniec 2018 roku pozwolą rozliczać koszty leasingowe na starych zasadach.

Nie ma jednak takiego zapisu w żadnym miejscu w ustawie. Nie ma również oficjalnej interpretacji, podanej do wiadomości publicznej.

Prawnicy obawiają się, że urzędnicy mogą próbować zakwestionować umowy podpisane w ostatnich dniach roku.
Powinniśmy być spokojni, jeżeli podpisujemy standardową umowę leasingową. Dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (tu: samochodu). Wystarczy podpis jednej i drugiej strony na umowie.

Jeżeli jednak nasza umowa przewiduje bardzo odległy termin wydania samochodu, odbiegający od standardowych umów, to urzędnicy skarbowi mogą zarzucić nam próbę ominięcia przepisów.

Jednak najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to ewentualne zmiany w umowie leasingowej. Jeżeli podpisaliśmy umowę w 2018 roku, ale w 2019 zrobimy jakiś aneks do umowy, to raty leasingowe będziemy rozliczać na nowych zasadach.

Czy bardzo odczujemy zmiany w leasingu 2019?

Mimo obaw, jakie niosły ze sobą zmiany przepisów, nowe zasady leasingu 2019 nie będą tak dotkliwe. W zasadzie zmiany odczują tylko największe firmy, które inwestują w samochody wyższej klasy.

Serwis Oferteo.pl sprawdził na grupie 365 zapytań ofertowych i 121 ankiet wypełnionych przez leasingobiorców, jakie samochody są leasingowane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Firmy najchętniej sięgały po auta w przedziale cenowym 30 000 – 60 000 zł (40 % badanych). W sumie samochody tańsze niż 100 000 zł interesowały aż 88 % ankietowanych. Tylko 12 % klientów szukało pojazdów wyższej klasy.
(Źródło badania: https://www.oferteo.pl/raporty/leasing-samochodow-osobowych-w-mikroprzedsiebiorstwach)

Jeśli założymy, że więcej małych firm działa podobnie, to widzimy, że zmiany w leasingu 2019 nie będą dla nich dotkliwe.

Jeśli więc jesteśmy przedstawicielami małego przedsiębiorstwa, to nie powinniśmy się martwić zmianami w przepisach.

W gorszej sytuacji są większe przedsiębiorstwa, które planują leasing droższych aut. Jeśli należymy do tej grupy, to musimy się przygotować na słabszą optymalizację podatkową. Już nie będziemy mogli odliczyć całości kosztów leasingu. (Jedynie poniżej kwoty 150 000zł).

Miejmy tylko nadzieję, że w przyszłych latach rząd nie posunie się dalej i nie obniży limitu kosztów leasingowych. Leasing jest bowiem bardzo wygodnym sposobem finansowania wydatków na samochód osobowy.

O innych zmianach podatkowych w 2019 roku przeczytasz tutaj:
https://podatki-elma.pl/najwazniejsze-zmiany-podatkowe-w-2019-roku/