Elektroniczne L4 Zwolnienia Lekarskie e-ZLA

Nowy termin, e-zwolnienia lekarskie dopiero od połowy 2018

Dotychczasowy termin, który miał oznaczać definitywny koniec zwolnień lekarskich w tradycyjnej formie papierowej był wyznaczony na koniec bieżącego roku tj. 31 grudnia 2017. Uległ on jednak zmianie, został przedłużony przez sejm do połowy 2018 roku. Jest to termin, w którym ostatecznie honorowane będą zwolnienia wyłącznie w formie wydruków e-ZLA.

Po co e-zwolnienia

Nowe przepisy wprowadzające e-zwolnienia lekarskie miały na celu zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli prawidłowości wystawianych zwolnień. System elektroniczny ma od razu przesyłać informację do ZUS, który będzie mógł podejmować decyzje w trybie bieżącym odnośnie podjęcia kontroli. W przypadku zwolnień papierowych informacja była dostarczana w momencie fizycznego dostarczenia dokumentu przez pracodawcę lub ubezpieczonego co często powodowało kilkudniowe opóźnienia uniemożliwiające podjęcie skutecznego działania.

Przepisy, które powstały w 2015 mające na celu rezygnacje z tradycyjnych druków L4 na rzecz zwolnień przesyłanych on-line. Pomimo długiego okresu przejściowego nie zostały one wdrożone w wielu miejscach. W związku z tym sejm wydłużył wspomniany okres przejściowy, który umożliwia wystawianie zwolnień w dowolnej formie (papierowej i elektronicznej) do połowy 2018 roku.

Obowiązek rejestracji w PUE

Od końca 2015 roku płatnicy, którzy rozliczali składki ZUS za więcej niż pięciu pracowników, byli zobowiązani do założenia profilu PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS). Podatnicy odprowadzający składki za mniej osób, nie są do tego zobowiązani. Muszą jednak przekazać informację pracownikom aby dostarczali zwolnienia w formie papierowej. Po rejestracji w PUE mają 7 dni na poinformowanie ich, że obowiązek ten ustał i mogą je dostarczać w nowej formie wydruku e-ZLA.