Opłata recyklingowa od toreb foliowych – obowiązki dla firm

Od 1 września 2019 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące opłaty recyklingowej od toreb foliowych. Nowelizacją przepisów powinni zainteresować się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność handlową i oferują swoim klientom możliwość pakowania towaru w takie torby.

Obecnie obowiązujące prawo obliguje placówki handlowe do pobierania od klientów opłaty recyklingowej przy wydawaniu toreb foliowych, w które pakowane są zakupione towary. Taka opłata wynosi 20 groszy netto i pobierana jest od każdej torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów (μm). Do tego należy oczywiście doliczyć 23%-tową stawkę VAT.

Czy opłata recyklingowa obowiązuje w każdym przypadku?

Obecnie opłatę recyklingową pobiera się wyłącznie za torebki foliowe o wspomnianej wyżej grubości. Z opłat zwolnione są natomiast opakowania o grubości poniżej 15 μm, które służą m.in. do pakowania warzyw, owoców i pieczywa. Daninę pochodzącą z opłaty recyklingowej placówki handlowe wpłacają do 15 marca następnego roku na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności województwa. Wpłaty stanowią dochód budżetu państwa.

Skąd planowane zmiany w przepisach?

Niektórzy przedsiębiorcy znaleźli jednak sposób na obejście prawa. Zamiast torebek foliowych o grubości do 50 μm oferują nieco grubsze, na przykład o grubości 51 μm. Te nie są objęte opłatą recyklingową i mogą być udostępniane klientom za darmo. W rzeczywistości jednak placówki handlowe często pobierają od nich opłatę, którą traktują jako własny przychód. Nieskuteczność obowiązujących regulacji prawnych doprowadziła do planowanych zmian w przepisach.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi

Ponieważ obecnie obowiązujący stan rzeczy nie jest korzystny ani dla budżetu państwa, ani środowiska naturalnego, ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów i uszczelnienie poboru opłaty recyklingowej. Po nowelizacji opłatą zostaną objęte wszystkie torby foliowe o grubości od 15 μm. Brak górnej granicy grubości toreb, w stosunku do których będzie obowiązywać danina, uniemożliwi ominięcie prawa. Wysokość opłaty zostanie zachowana na dotychczasowym poziomie, ale pochodzące ze sprzedaży toreb wpływy będzie trzeba przekazywać do urzędu marszałkowskiego nie raz do roku, lecz co kwartał. Przedsiębiorcy zostaną też obarczeni koniecznością ewidencjonowania zakupionych i wydawanych na rzecz klientów toreb foliowych oraz składania w urzędzie odpowiednich sprawozdań.