Oplata skarbowa z uwolnienie VAT

Opłata skarbowa za uwolnienie środków VAT

Obowiązek podzielonej płatności, czyli split payment został wprowadzony ponad rok temu. Nikt nie wspominał wtedy o konieczności ponoszenia przez przedsiębiorców z tego tytułu dodatkowych opłat. Wręcz przeciwnie – miało to być rozwiązanie bezpłatne, ograniczające nadużycia ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. Tymczasem na dodatkowe koszty zostali narażeni także ci, którzy postępowali całkowicie uczciwie.

Dodatkowy koszt, o którym piszemy w artykule, to opłata skarbowa, która wiąże się z uwolnieniem środków zgromadzonych na rachunku VAT przedsiębiorcy. Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami podzielona płatność nie miała pociągać ze sobą dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy. I rzeczywiście, w ustawie o VAT nie ma żadnych zapisów, które wskazywałyby na konieczność wnoszenia takiej opłaty. W niektórych gminach urzędnicy dopatrzyli się jednak stosowanych przepisów w ustawie o opłacie skarbowej. Powołując się na nie, pobierają opłatę w wysokości 30 zł za uwolnienie zgromadzonych na koncie VAT środków.

(Nie) duża opłata

Problemem nie jest tutaj wysokość opłaty, ale sam fakt jej pobierania, w chwili gdy zapewniano o braku dodatkowych kosztów. Ministerstwo Finansów nie zajęło stanowiska w sprawie słuszności pobierania takiej opłaty. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że obecnie urzędy nie mają podstaw, by odstąpić od jej pobierania. Korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania mają wejść w życie z dniem 1 listopada 2019 roku. Zmiany w przepisach pozwolą uniknąć uiszczania opłaty skarbowej za wypłatę pieniędzy z rachunku VAT. Odetchną zatem przedsiębiorcy oraz urzędnicy, którzy mogli mieć wątpliwość, czy opłata jest pobierana słusznie.

Abstrahując od bliskiego rozwiązania problemu, warto zwrócić uwagę, że nadal istnieje niejasność – co często podkreślają eksperci – czy brak stosownych przepisów na etapie wprowadzania w życie podzielonej płatności był wyłącznie błędem popełnionym na poziomie legislacyjnym, czy też próbą pozyskania dodatkowych środków od przedsiębiorcy.