Pakiet Przyjazne Prawo – do kogo jest skierowany?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wychodzi naprzeciw nowym przedsiębiorcom. Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej polega na tym, że nie będzie kar za błędy popełniane w pierwszym roku prowadzonej działalności.

Prawo do popełnienia błędu jest częścią większego dokumentu – Pakiet Przyjazne Prawo – obejmującego aż 70 różnych ułatwień dla biznesu. Jednym z nich jest właśnie to, że przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za naruszenie obowiązujących przepisów w ramach prowadzonej działalności. Udogodnienie będzie obowiązywało przez pierwszy rok prowadzenia firmy i obejmie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, a więc wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tym okresie zamiast kar w stosunku do przedsiębiorców stosowane będzie pouczenie.

Skąd taka zmiana?

Ministerstwo informuje, że prawo do popełnienia błędu będące częścią Pakietu Przyjazne Prawo, opiera się na założeniu, że większość naruszeń nie wynika ze złej woli początkujących przedsiębiorców i stanowi niezamierzone pomyłki. W kontekście takich nieintencjonalnych naruszeń przedsiębiorca nie powinien ponosić kary. Ta nie zostanie nałożona, jeśli prowadzący działalność gospodarczą, względem którego stwierdzone zostało naruszenie, usunie je w wyznaczonym wcześniej przez właściwy urząd terminie.

Wyjątki od reguły

Istnieją jednak okoliczności, w których prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania. Nowe przepisy wskazują, że nie będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy dopuszczą się rażącego naruszenia prawa lub popełnią takie samo naruszenie przepisów po raz kolejny.

Warto wspomnieć, że podobne przepisy funkcjonują już w innych krajach europejskich (Litwa i Francja). Według szacunków ministerstwa każdego roku z prawa do popełnienia błędu skorzysta nawet 300.000 przedsiębiorców. Nie jest to jedyne ułatwienie wprowadzone w ramach Pakietu Przyjazne Prawo. O innych wchodzących w życie wraz z tym pakietem przepisach będziemy informować w kolejnych wpisach.