Rozliczenie PIT w 2020

PIT 2020 – jak rozliczyć PIT-37 za rok 2019

Składanie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika, który osiągnął opodatkowany przychód. Na formularzu PIT-37 rozliczają się osoby, które osiągnęły przychody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, a także z tytułu rent i emerytur.

Deklarację PIT składamy we właściwym ze względu na adres zamieszkania urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli data 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania deklaracji przechodzi na kolejny dzień roboczy. W roku bieżącym 30 kwietnia przypada w czwartek.

Gdzie składamy deklarację PIT?

Roczne rozliczenia podatkowe mogą być składane przez podatników na trzy różne sposoby. Największą popularnością cieszy się metoda tradycyjna, czyli składanie deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym na formularzu papierowym. Drugą metodą jest dostarczenie papierowego formularza za pomocą Poczty Polskiej (list polecony). A trzecią i cieszącą się rosnącym zainteresowaniem, wysłanie deklaracji w formie elektronicznej poprzez dostępną dla podatników aplikację internetową e-Deklaracje. Tę można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.
Skąd przy składaniu e-Deklaracji możemy mieć pewność, że ta faktycznie dotarła do odpowiednich organów? Otóż po wysłaniu elektronicznej deklaracji możliwe jest wygenerowanie dokumentu poświadczającego ten fakt, czyli tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO jest dokumentem równoważnym z potwierdzeniem nadania listu poleconego albo potwierdzeniem wydawanym przez urzędnika podczas osobistego składania deklaracji.

Zwrot nadpłaconego podatku

W zależności od tego, na jaką metodę składania deklaracji zdecyduje się podatnik, inny może być termin zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku deklaracji składanych w formie papierowej na zwrot z urzędu przyjdzie nam poczekać nawet 3 miesiące. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja osób, które zdecydują się na składanie deklaracji w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów podaje w tym przypadku dwa różne terminy. Osoby, które rozliczyły się w okresie od 1.01 do 15.02 bieżącego roku, będą mogły liczyć na zwrot podatku w terminie do 1 kwietnia. Natomiast podatnicy, którzy zrobią to w okresie pomiędzy 16.02 a 30.04, na zwrot nadpłaty będą musieli poczekać nie więcej niż 45 dni, licząc od dnia dostarczenia deklaracji.