PIT 2020 - jakie zmiany w rozliczeniach podatkowych

PIT 2020 – zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe za rok ubiegły? Jakie ulgi i zmiany będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2020? Na te pytania postaramy się w skrócie odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Nowa skala podatkowa, ulga bez PIT dla młodych w wieku do 26 roku życia, nowa kwota wolna od podatku. Te i inne zmiany będą obowiązywać przy rozliczeniach podatku dochodowego za rok ubiegły. Jakie jeszcze zmiany powinny nas zainteresować?

Oto one:

 • Nowa skala podatkowa
 • Nowa kwota wolna za 2019 r.
 • Nowe koszty uzyskania za 2019 r.
 • Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia.
 • Wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku dla każdego podatnika do rozliczeń z urzędem skarbowym.
 • Ulga termomodernizacyjna na rok 2019.
 • Danina solidarnościowa 4% – III próg podatkowy dla najbogatszych.
 • Dodatkowe odliczenia w PIT od dochodu – darowizna na oświatę.
 • Oświadczenie o wyborze sposobu rozliczeń podatkowych ryczałtem/kartą podatkową.
 • Brak oświadczeń o rozliczeniu kwartalnym i zasadach uproszczonych płacenia zaliczek.
 • Konieczność podania informacji o okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
 • Zmiany w rozliczeniach sprzedaży produktów roślinnych nieprzetworzonych przemysłowo.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Zmiana zasad rozliczania straty podatkowej PIT za rok 2019.
 • Zmiany w rozliczeniach sprzedaży nieruchomości i praw do nieruchomości.
 • Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy.
 • Podatek od niezrealizowanych zysków (EXIT-TAX).
 • IFT-1 i IFT-2 – dodatkowy warunek dla stosowania zwolnienia z podatku dla nierezydentów.
 • Nowe zasady rozliczania sprzedaży i ustalania dochodu od kryptowalut.
 • Nowy sposób rozliczania amortyzacji i kosztów użycia samochodów w firmie.
 • Ulga dla działalności twórczej.
 • Koszty pracy własnej rodziny w działalności przedsiębiorców.
 • Biała lista podatników VAT.
 • Split payment.

Przypominamy, że zeznanie roczne należy złożyć w terminie do:

 • 2 marca 2020 r. – dotyczy PIT-28;
 • 30 kwietnia 2020 r. – dotyczy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów podatnicy będą mogli skorzystać z nowej funkcjonalności w rozliczeniach podatkowych za rok 2019 – usługa Twój e-PIT.

Na zwrot nadpłat urzędy będą miały 45 dni. Jeśli podatnicy pospieszą się i złożą PIT przed terminem 15 lutego, to urzędy i tak będzie obligował termin 15 lutego, jako ten, od którego należy liczyć okres, w którym powinien nastąpić zwrot.