Podwyżka składki zdrowotnej ZUS

Podwyżka składki zdrowotnej –  o tym warto wiedzieć

Jednym z postulatów Nowego Ładu, czyli programu rządowego, który ma zostać podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie, jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Założenia tego programu miały zostać przedstawione 20 marca br. Ostatecznie jednak ich prezentację przesunięto na późniejszy termin. Za oficjalną przyczynę przesunięcia podano pandemię.

Pomimo tego, że dokładnych założeń Nowego Ładu jeszcze nie przedstawiono, za jeden z prawdopodobnych scenariuszy podaje się podwyżki na ubezpieczenia zdrowotne. To z nich mają pochodzić dodatkowe środki na służbę zdrowia. Nie wiadomo jednak, kto zostanie objęty taką podwyżką i jaka będzie jej wysokość. Mówi się o kilku wariantach, jednym z nich jest wzrost składek dla przedsiębiorców.

Jakich wariantów można się spodziewać?

Specjaliści wskazują, że mało prawdopodobne jest, by rząd chciał obciążyć wszystkich podatników, choć rzeczywiście taki scenariusz był rozważany jako jeden z wariantów. Wtedy każdy pracujący musiałby zapłacić składkę o kilkadziesiąt złotych wyższą.

Bardziej realne wydaje się jednak to, że rządzący zdecydują się na obciążenie dodatkowymi kosztami przedsiębiorców. Wtedy opłacana przez nich comiesięcznie składka byłaby zależna od dochodów. Przypomnijmy, że w obecnie przedsiębiorcy opłacają zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości 381 zł miesięcznie. Taka kwota obowiązuje każdego z nich, bez względu na to, jakimi wpływami może pochwalić się firma, a także na to, jaką formę opodatkowania wybrał przedsiębiorca.

Trzecim wariantem miałoby być obciążenie osób ubezpieczonych w KRUS. Taka opcja wydaje się jednak zdecydowanie mniej prawdopodobna niż drugi wariant. Sugeruje się, że zmianą, z którą przyjdzie się nam zmierzyć, będzie przerzucenie ciężaru zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia na przedsiębiorców i uzależnienie wysokości składki od progów dochodowych.

Mniejsze odliczenia dla najlepiej zarabiających

Jak podają niektóre źródła, w ramach Nowego Ładu mógłby się pojawić jeszcze jeden wariant, a mianowicie zmniejszenie odliczeń składki zdrowotnej od podatku dla osób najlepiej zarabiających. W tym miejscu pozostaje jeszcze uściślenie, kogo należy uważać za „najlepiej zarabiających”. Sugeruje się, że miałyby to być osoby, których dochód wynosi minimum równowartość dwóch średnich krajowych pensji.

Równorzędnie do tej zmiany obciążono by wyższymi składkami zdrowotnymi przedsiębiorców, którzy rozliczają się liniowo i na zasadach ogólnych. Wysokość tych składek byłaby zależna od dochodów przedsiębiorcy.