Składki ZUS 2022 - Polski Ład

Polski Ład – Nowe deklaracje ZUS od 2022 roku

Nowe wzory deklaracji ZUS, z którymi będziemy mieć do czynienia w nadchodzącym roku, to konsekwencja zmiany w sposobie ustalania składki zdrowotnej ze stałej kwoty na wyliczaną na podstawie wartości zmiennej. Taką wartością, w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, będzie przychód albo dochód przedsiębiorcy. Osobom prowadzącym firmę dojdzie też dodatkowy obowiązek comiesięcznego raportowania do ZUS.

Na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy w roku 2022? Jak się okazuje, będzie ich całkiem sporo. Ta, o której mówi się najgłośniej, dotyczy zmiany sposobu wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokości. Więcej pisaliśmy o tym w artykule Składka zdrowotna jednak niższa, dlatego poniżej przypomnimy tylko pokrótce, na czym ta zmiana będzie polegać.

Jakie składki ZUS czekają przedsiębiorców po Nowym Roku?

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku będzie zależeć od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganych przez firmę dochodów/przychodów. Tylko nieliczni będą zobowiązani do uiszczania comiesięcznej, stałej kwoty składki zdrowotnej. Dla wielu firm wprowadzone zmiany oznaczają znaczne wyższe niż dotychczas obciążenia.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% ich dochodów. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swego dochodu.

O zryczałtowanej stawce składki zdrowotnej będziemy mówić w przypadku osób rozliczających się kartą podatkową. Dla tej grupy przedsiębiorców ustawodawca ustalił do zapłaty stałą, comiesięczną opłatę w wysokości 270,90 zł. A ile zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie ryczałtu? W ich przypadku wysokość składki będzie uzależniona od przychodu i również zostanie w pewnym stopniu zryczałtowana. Co to oznacza? Otóż dla tej grupy przedsiębiorców będzie obowiązywać jedna z trzech stawek zależnych od wysokości rocznych przychodów. Stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców będą kształtować się w następujący sposób:

Roczny przychódPodstawa wyliczenia składki*Wysokość składki zdrowotnej
Poniżej 60.000 zł60% przeciętnego wynagrodzenia9% wyliczonej podstawy,
Bez zmian: tj. ok. 320 zł
W zakresie od 60.000 do 300.000 zł100% przeciętnego wynagrodzenia9% wyliczonej podstawy,
Bez zmian: tj. ok. 540 zł
Powyżej 300.000 zł180% przeciętnego wynagrodzenia9% wyliczonej podstawy,
Bez zmian: tj. ok. 960 zł

*prognozowane przeciętne wynagrodzenie w roku 2022 wynosi 5922 zł

Polski Ład – obowiązek raportowania przychodu i dochodu w JDG

Dotychczas osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą były zwolnione z obowiązku składania comiesięcznej deklaracji ZUS. Zmiana sposobu wyliczania składki zdrowotnej i uzależnienie jej wysokości od osiąganych przed firmę dochodów/przychodów pociąga za sobą nowelizację przepisów w tym zakresie. Aż trzy grupy przedsiębiorców będą od nowego roku zobligowane do raportowania do ZUS. Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatek liniowy oraz ci, którzy pozostają na zasadach ogólnych, będą musieli dostarczać informacje o dochodach i przychodach firmy, natomiast ryczałtowcy o osiąganych przychodach. Obowiązku składania deklaracji ZUS w roku 2022 trzeba będzie dopełnić do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Należy w tym miejscu nadmienić, że deklaracje składane przez przedsiębiorców do ZUS zyskają od 1 stycznia 2022 r. nieco inną formę. Nowe wzory będą obowiązywać w stosunku do deklaracji ZUS DRA oraz raportu imiennego ZUS RCA. Warto przypomnieć, że druk ZUS DRA obowiązuje wszystkich przedsiębiorców (w tym także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), natomiast ZUS RCA to druk składany dodatkowo przez przedsiębiorców, którzy są też płatnikami dla innych ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców). W jaki sposób zmodyfikowano ww. druki? Zmianie uległa niemal cała druga strona dokumentów. W związku z tym od 1 stycznia 2022 roku obowiązek informacyjny będzie wymagał od przedsiębiorców podawania między innymi takich danych jak: wybrana forma opodatkowania, suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym oraz dochód uzyskany w roku poprzednim.