Tarcza Antykryzysowa - pożyczki dla predsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Tarcza 4.0 – o czym powinieneś wiedzieć?

Jedną z form pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej jest pożyczka przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy taka pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład opłacanie należnych składek, podatków, pokrycie kosztów najmu lokalu itp. Warto pamiętać, że jest to niezależna forma wsparcia, która może być łączona z innymi instrumentami udostępnionymi w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Początkowo pożyczka w wysokości 5000 zł miała być przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. Jednak ostatecznie z tej formy pomocy mogą skorzystać również samozatrudnieni.

Pożyczka dla przedsiębiorców i Tarcza 4.0

Wsparcie dla polskich przedsiębiorców w czasie trwania pandemii jest szeroko omawiane w mediach. W internecie można znaleźć na ten temat sprzeczne informacje, co wynika z wielokrotnych zmian przepisów. Postanowienia ustawy mającej minimalizować negatywny wpływ zagrożenia epidemiologicznego na gospodarkę ulegały w krótkim czasie wielu zmianom. Ostatecznie przyjęto Tarczę 4.0, która – zgodnie z zapowiedzią wiceministra rozwoju – ma być ostatnią nowelizacją ustawy przeciwdziałającej skutkom COVID-19.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych jest udzielana na bardzo korzystnych warunkach. Mogą się o nią ubiegać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Co istotne, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki. Warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia.

Wypełniony wniosek o pomoc w formie pożyczki można składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo poprzez platformę praca.gov.pl. Rekomendowaną przez urzędy formą jest elektroniczne składanie wniosków.