Zniesienie limitu 30 krotności składek zus - projekt ustawy

Projekt zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS

W listopadzie br. trafił do Sejmu projekt ustawy likwidującej 30-krotność składek na ZUS. Z dokumentu wynika, że już od przyszłego roku nie byłoby limitu przychodu, do którego najlepiej zarabiający opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Takie rozwiązanie miałoby podnieść wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 7,1 mld zł.

Przeciwko zniesieniu limitu opowiedziała się część społeczeństwa i niektóre ugrupowania polityczne. Szacuje się, że po wprowadzeniu w życie ustawy składki od całości przychodu, a nie – jak jest dotychczas – od jego części stanowiącej 30-krotność prognozowanego w danym roku przeciętnego wynagrodzenia musiałoby płacić około 370 osób. Choć zmiana dotyczy tylko części społeczeństwa, jej długofalowe skutki mogą być odczuwalne dla wszystkich.

Skąd limit 30-krotności składek na ZUS?

Limit 30-krotności składek na ZUS wynosi w bieżącym roku 142 900 rocznie. Najlepiej zarabiający po przekroczeniu tej wartości nie muszą odprowadzać składek na ZUS. Dzięki temu w ich kieszeniach zostaje więcej pieniędzy, a ZUS może uniknąć wypłacania w przyszłości bardzo wysokich emerytur, co mogłoby znacznie obciążyć system emerytalny oraz przyszłe pokolenia. Pamiętajmy, że emerytury są wypłacane z wpływających na bieżąco składek, a więc wypłatę wysokich emerytur musiałyby pokryć pracujące przyszłe pokolenia. Limit 30-krotności składek na ZUS chroni więc ich interesy i zabezpiecza system emerytalny przed koniecznością wypłat bardzo wysokich świadczeń. Najlepiej opłacani pracowni, choć nie muszą dziś płacić składek od całości przychodu, dostaną w przyszłości nieco niższe emerytury, odpowiadające kwocie, jaka wynika z rzeczonego limitu.

Ostateczne ustalenia

Ostatecznie ustawa nie została przyjęta. Pojawiły się jednak glosy, że rząd może dążyć do zmiany mającej stanowić kompromis pomiędzy obecnym rozwiązaniem a pierwotnym projektem. Chodzi o zmianę limitu na 40-krotność średniego wynagrodzenia. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe zasady, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało już obwieszczenie wskazujące kwotę limitu, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z nim kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wyniesie 156 810 zł, a przyjęta do jej wyliczenia kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 5 227 zł.