Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

W 2016 r. ówczesny rząd obiecał wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. prostej spółki akcyjnej (PSA). Ta obietnica to jeden z elementów zapowiedzianego wcześniej pakietu 100 zmian, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym kraju. Taka zmiana miałaby być ukłonem w kierunku startupów działających w obszarze innowacyjnych technologii, ale niedysponujących odpowiednim kapitałem. Tym samym rząd chce zapobiec odpływowi polskich pomysłów poza granice kraju.

Założenie spółki akcyjnej wymaga w Polsce wysokiego kapitału zakładowego. To powstrzymuje wielu potencjalnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym. Rozwiązaniem problemu miałoby być wprowadzenie nowej formy działalności, czyli wspomnianej wyżej prostej spółki akcyjnej (PSA). Jej wprowadzenie pierwotnie zaplanowano na 1 marca 2020 roku. Ostatecznie jednak zostało przesunięte o rok. Obecnie mówi się o dacie 1 marca 2021 r.

Dla kogo PSA?

Wprowadzenie PSA ma wzmocnić rozwój startupów w Polsce, a nawet zachęcić przedsiębiorców z innych krajów (w których obecnie nie funkcjonują takie rozwiązania) do zakładania działalności w naszym kraju. Choć pomysł wprowadzenia PSA powstał w odpowiedzi na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw, ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń, wykluczeń, czy jakichkolwiek zapisów, które wskazywałyby konkretną branżę. W praktyce oznacza to, że na założenie PSA może się zdecydować każdy przedsiębiorca.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna łączy zalety dwóch innych form działalności gospodarczej – spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykazuje też szereg różnic zarówno w stosunku do jednej, jak i do drugiej. Tym, co będzie ją wyróżniało, jest minimalny kapitał, którym należy dysponować, by założyć PSA. Będzie on wynosił 1 zł, podczas gdy minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z o.o. wynosi 5000 zł, a spółki akcyjnej 100 000 zł. Nowe przepisy mają dopuszczać też w przypadku prostej spółki akcyjnej akcje beznominałowe (pieniężne, w postaci świadczenia pracy albo usług). Wkłady trzeba będzie wnieść w ciągu 3 lat od momentu założenia spółki, chyba że w umowie spółki zawarto zapis o wcześniejszym terminie.

Takie rozwiązania były znane już wcześniej

W tym miejscu warto wspomnieć, że podobne rozwiązania w niektórych krajach europejskich znane były już wcześniej. O spółkach z minimalnym kapitałem lub bez takiego kapitału możemy mówić w przypadku: Wielkiej Brytanii (LTD – bez kapitału zakładowego), Niemiec (UG – spółka, dla której kapitał zakładowy wynosi 1 euro), Czech (SRO – spółka o kapitale zakładowym w wysokości 1 korony czeskiej), Francji (SARL – spółka o kapitale zakładowym w wysokości 1 euro, lub SAS, czyli uproszczona spółka akcyjna).

Inne różnice pomiędzy spółkami

Pomiędzy spółką z o.o., spółką akcyjną oraz PSA są także inne różnice. Prosta spółka akcyjna może zostać założona przez jedną osobę albo kilku akcjonariuszy. Co więcej, jej umowa może zostać zawarta na dwa sposoby: elektronicznie albo w formie aktu notarialnego.

W przypadku umowy elektronicznej należy wypełnić formularz na portalu S24 prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To bardzo prosty i szybki sposób zakładania spółki PSA. W tym przypadku występuje jednak pewne ograniczenie. Nie ma możliwości pokrycia akcji w inny sposób niż wkładem pieniężnym.

Jeżeli akcjonariusze zdecydują się na wkłady niepieniężne (świadczenie usług albo świadczenie pracy), umowę będzie należało zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług to jedna z cech wyróżniających PSA pośród innych polskich spółek. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, niedysponujących odpowiednim wkładem finansowym, w których przypadku największym kapitałem jest wiedza i pomysł na biznes.

Prosta spółka akcyjna, podobnie jak spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wpisu do KRS.

Odpowiedzialność w prostej spółce akcyjnej

Odpowiedzialność za zobowiązania PSA przewidziana została na podobnej zasadzie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy tutaj do czynienia z solidarną odpowiedzialnością członków zarządu (względnie radą dyrektorów), którzy będą musieli ponosić ją za zobowiązania spółki, jeśli podejmowana przeciwko niej egzekucja okaże się bezskuteczna.

Ustanowiono też istotne zasady dotyczące wypłat na rzecz akcjonariuszy. Te mogą być dokonywane pod warunkiem, że nie doprowadzą do niewypłacalności spółki, co mogłoby być ze szkodą dla wierzycieli.

Podsumowanie

Prosta spółka akcyjna ma zalety, które już dostrzega wielu przedsiębiorców. Jest znacznie bardziej elastyczna i ma stosunkowo niskie wymogi formalne podczas zakładania. Atutem jest 24-godzinna rejestracja (portal S24) i minimalny kapitał zakładowy. Nie ma też konieczności powoływania rady nadzorczej i nie obowiązuje zasada surowości statutu. To z kolei daje znacznie większą swobodę w zakresie formowania umowy spółki.