Przejście z preferencyjnych składek na mały ZUS. Co trzeba zrobić?

Z początkiem bieżącego roku weszła w życie ważna i długo wyczekiwana przez wielu przedsiębiorców zmiana w przepisach. Najmniejsi przedsiębiorcy zyskali możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u, czyli składek zależnych od przychodu. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia społeczne będą dla nich niższe niż dla reszty przedsiębiorców. Aby skorzystać z ulgi, muszą spełniać określone w ustawie warunki i dokonać odpowiedniego zgłoszenia do dnia 8 stycznia. W niektórych przypadkach na mały ZUS można też przejść w późniejszym terminie.

O tym, czym dokładnie jest mały ZUS i jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z tej ulgi, pisaliśmy już na naszym blogu w przeszłości – sprawdź w artykule pt.: „ZUS od przychodu – najważniejsza informacje„. W tym wpisie zajmiemy się konkretnym przypadkiem, a mianowicie zmianą składek preferencyjnych na zależne od przychodu.

Kiedy można przejść ze składek preferencyjnych na ZUS od przychodu?

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki preferencyjne, a prawo do nich straci w ciągu roku, nie musi – w przeciwieństwie do większości przedsiębiorców – spieszyć się ze zgłoszeniem zmiany kodu ubezpieczenia do dnia 8 stycznia. Niezbędne dokumenty powinien natomiast przekazać do ZUS w terminie 7 dni, licząc od pierwszego dnia po zakończeniu opłacania składek preferencyjnych, jednak tylko wtedy, jeśli będzie spełniał warunki do korzystania z ulgi. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, na możliwość kolejnego zgłoszenia przedsiębiorca będzie musiał poczekać do nowego roku. Wtedy – podobnie jak resztę uprawnionych do skorzystania z tej ulgi – będzie go obligował termin 8 stycznia.

ZUS od przychodu – jakich formalności należy dopełnić?

Przy przejściu ze składek preferencyjnych na mały ZUS konieczna jest zmiana kodu ubezpieczenia. Oznacza to, że przedsiębiorca w podanym wyżej terminie powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZWUA z kodem 05 70 (a w przypadku osób, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z kodem 05 72), wskazując jako datę wyrejestrowania pierwszy dzień, w którym przedsiębiorcy przysługuje ulga. Następnie w tym samym dniu powinien dokonać zgłoszenia do składek zależnych od przychodu na formularzu ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 05 90 (a w przypadku osób z ustalonym prawem do renty 05 92). Jeżeli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszenia dokonuje na formularzu ZUS ZZA.

Zmiany kodu ubezpieczenia można dokonać osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, poprzez program Płatnik albo platformę PUE ZUS. Dostępne na platformie PUE ZUS kreatory przeprowadzą przedsiębiorcę przez cały ten proces krok po kroku.

Inne obowiązki, o których należy pamiętać

Na koniec przypominamy, że zmiana kodu ubezpieczenia pociąga za sobą konieczność złożenia deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc obowiązywania składek od przychodu. Deklarację taką składa się do 10 dnia następnego miesiąca. Razem z nią należy też złożyć druk ZUS DRA cz. II. Zawarte w nim informacje staną się podstawą do obliczenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników lub rozlicza się z osobą współpracującą, zamiast raportu ZUS DRA cz. II składa ZUS RCA cz. II. ZUS DRA cz. II, a w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub rozliczających się z osobą współpracującą ZUS RCA cz. II, należy też składać w styczniu każdego kolejnego roku przez cały okres, w którym przedsiębiorca korzysta z przedmiotowej ulgi.