Przerwanie urlopu przez pracodawcę a zwrot kosztów

Przerwanie urlopu przez pracodawcę

Pracodawca posiada takie uprawnienie, aby przerwać urlop podwładnego i ściągnąć go do pracy jeżeli w jego mniemaniu zachodzi taka konieczność. Nie znaczy to jednak, że może dokonać tego w sposób zupełnie uznaniowy.

Może on jednak skorzystać z prawa do odwołania urlopu, wyłącznie w sytuacji gdy wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które wymagają jego obecności. Nie można wymagać od pracownika przerwania urlopu z uwagi na nadmiar lub zaległości związane z rutynowymi zadaniami.

Obowiązkowe stawiennictwo w pracy

Powody do przerwania urlopu wypoczynkowego muszą mieć duże znaczenie dla firmy. Istotna awaria urządzeń, niezdolność do pracy inne pracownika, kontrola z urzędu skarbowego lub ZUS. W takiej sytuacji koniecznym jest aby wezwać pracownika, odwołując jego urlop na piśmie.

Pracownik, który został wezwany z urlopu ma obowiązek stawić się pracy pod rygorem narażenia się na sankcje dyscyplinarne z tytułu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Przerwany urlop może zostać wykorzystany w momencie gdy problematyczna sytuacja zostanie rozwiązana lub do końca I kw. następnego roku kalendarzowego.

Zwrot kosztów przerwanego urlopu przez pracodawcę

Jeśli pracownik wybrał się na urlop poza miejsce zamieszkania i poniósł z tego tytułu różnorakie koszty (zakup wczasów, wynajem hotelu, bilety) wtedy pracodawca jest zobowiązany zrekompensować mu poniesioną stratę. Jeżeli pracownik jest „ściągany” w połowie urlopu pracodawca winien również zwrócić koszty związane z jego nagłym powrotem. Jeżeli wraz z jego powrotem, wrócić muszą również członkowie rodziny wtedy także koszty z tym związane podlegają rekompensacie.

Należy jednak pamiętać, że wspomniane koszty muszą być przez pracowników udokumentowane. W przypadku nie zwrócenia kosztów, pracownik może wystąpić z roszczeniem do sądu pracy.

Rekompensacie nie podlegają wszystkie wydatki związane z urlopem. Zwrotowi nie podlega potencjalnie utracony zarobek, jeżeli pracownik planowała podjąć się zajęcia dodatkowego. Pracodawca nie jest również zobowiązany zapłacić za sprzęt turystyczny lub sportowy zakupiony z myślą o urlopie.