Przyśpieszony zwrot VAT w 2017 – zmiany

Od nowego roku Ci przedsiębiorcy, którzy w rozliczeniach podatku VAT wykazali nadwyżkę i chcieliby uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty mogą spodziewać się utrudnień. Wynikają one z nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Kiedy możemy wnioskować o zwrot VAT?

Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji do VAT i jest tzw. „Vatowcem” składa deklaracje podatkowe za każdy okres rozliczeniowy. W nich zawarta jest informacja nt. wartości podatku VAT. Jego wysokość obliczamy odejmując od podatku należnego (od sprzedaży) wartość podatku naliczonego (od zakupów).

Gdy różnica powyższych obliczeń okaże się ujemna, wtedy mamy możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Istnieje tez możliwość przeniesienia nadpłaconego podatku na poczet zobowiązań z tytułu VAT w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Wystąpienie o zwrot VAT

W tym celu należy sporządzić i złożyć deklarację VAT-7 lub VAT-7K, która zawiera informację o chęci uzyskania zwrotu na rachunek bankowy. Wnioskując określamy termin w jakim oczekiwany jest zwrot:

  • podstawowy 60 dniowy,
  • przyśpieszony 25 dniowy.

Warunki uzyskania przyśpieszonego zwrotu podatku VAT

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 wprowadzają pewne utrudnienia w zakresie uzyskania przyśpieszonego zwrotu VAT. Aby go uzyskać trzeba spełnić niżej wymienione warunki:

  1. Faktury dokumentujące zakupy należy opłacać wyłącznie z użyciem rachunku przedsiębiorcy, który jest prowadzony w banku z siedzibą na terytorium Polski lub w SKOKu. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność, jest to konto podane w CEIDG-1. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia zapłaty.
  2. Wartość faktur opłaconych gotówką, w formie kompensaty lub nie zapłaconych – nie może przekroczyć sumy łącznej 15 000 złotych brutto.
  3. W trackie ostatnich 12 miesięcy przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składać deklaracje. Oznacza to, że przez przedsiębiorcy dokonujący rejestracji w VAT przez pierwszy rok nie mogą się ubiegać o przyśpieszony zwrot podatku VAT.
  4. Nadwyżka VAT przeniesiona z poprzedniego okresu jest mniejsza lub równa 3 000 złotych.
  5. Aby uzyskać przyśpieszony zwrot podatku wymagane jest złożenie umotywowanego wniosku wraz z deklaracją VAT.