Rozliczenia podatku PIT 2019

To prawdziwa rewolucja w prawie podatkowym i ogromne uproszczenie dla podatników. W październiku ubiegłego roku Sejm przyjął projekt ustawy uproszczającej rozliczenia PIT. Zgodnie z jej zapisami obowiązek wypełnienia deklaracji PIT ma zostać przeniesiony z podatników na fiskusa.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą już w tym roku podatnicy nie muszą składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa, przesyłać wypełnionych deklaracji PIT przez Internet, ani składać ich osobiście w urzędzie. Fiskus sam wypełni za nas zeznania podatkowe i zrobi to niejako z urzędu, bez naszej ingerencji. Podatnik natomiast zachowa prawo do korekty takiego zeznania. Jak wygląda to w praktyce i kto może liczyć na wypełnienie deklaracji przez fiskusa?

Koniec z PIT! Ale dla kogo?

Już w tym roku z inicjatywy urzędu rozliczone zostaną dochody za rok ubiegły na najpopularniejszych wśród podatników drukach PIT-37 i PIT-38. Ci z nas, którzy składają deklaracje PIT-36, PIT-36L czy PIT-28 na rozliczenie przez fiskusa będą mogli liczyć, począwszy od roku przyszłego (dochody za 2019 rok). Roczne zeznania podatkowe będą wypełniane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) bez konieczności wcześniejszego składania o to wniosku ze strony podatnika. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem będzie można zapoznać się na Portalu Podatkowym już od 15 lutego.

Jak to wygląda w praktyce?

Rozliczenia PIT będą prowadzone przez KAS na podstawie informacji przekazanych przez płatnika w roku ubiegłym (np. ulga na dzieci) oraz danych dostępnych w rejestrach państwowych (zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne itp.).

Podatnik będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z przygotowanego przez fiskusa zeznania podatkowego, czy też wypełnić je samodzielnie i złożyć deklarację w urzędzie skarbowym. Po zalogowaniu się do Portalu Podatkowego będzie miał kilka możliwości:

  • Weryfikacja i akceptacja przygotowanego przez KAS rozliczenia bez zmian;
  • W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nie robić nic, a wtedy wraz z upływem terminu do składania zeznań rocznych przygotowane przez KAS zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie;
  • Modyfikacja zeznania i uzupełnienie o dane, do których KAS nie ma dostępu, a następnie akceptacja zmian;
  • Odrzucenie dokumentu przygotowanego przez KAS i samodzielne rozliczenie zeznania podatkowego.