Rozliczenie roczne PIT za 2017 rok

Rozliczenie PIT za 2017 – terminy, nowości

Nastanie nowego roku oznacza, że wielkimi krokami zbliża się okres zamknięcia całego roku i złożenia rocznej deklaracji podatkowej W ciągu roku jest obowiązek rozliczania kwartalnego lub miesięcznego co nie zmienia faktu, że należy rozliczyć się również w skali całego roku. Poniżej informacje do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w 2018 za 2017 i jakie są zmiany względem zeszłego roku.

Terminy PIT za 2017 – do kiedy?

Termin złożenia wniosku podatkowego zależny jest od sposobu opodatkowania. Generalnie są dwa terminy złożenia wniosku:

  • do 31 stycznia – dotyczy podatników, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 lub kartą podatkową PIT16A,
  • do 30 kwietnia – dotyczy podatników, którzy za sposób rozliczania wybrali podatek liniowy PIT-36L lub zasady ogólne PIT-36.

Rozliczenie roczne

Podatek rozlicza się w kilku krokach:

1. Należy określić przychody wraz z kosztami poniesionymi w roku 2017, dzięki czemu możliwe jest oszacowanie dochodu
2. W rachunkach uwzględnić trzeba odliczenia od dochodu – składki społeczne, ewentualne straty z poprzednich lat, indywidualne zabezpieczenia emerytalne, darowizny czy ulgi podatkowe (internet, rehabilitacja, krwiodawstwo, ulgi badawczo-rozwojowe. Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy odliczyć mogą jedynie indywidualne zabezpieczenia emerytalne.
3. Wyliczoną podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotówek oraz wylicza się należny podatek dochodowy.
4. W przypadku zasad ogólnych odlicza się kwotę wolną od podatku.
5. Opłacone składki zdrowotne oraz ulgi abolicyjne, prorodzinne odlicza się od podatku.
6. Wyliczony podatek zaokrągla się do pełnych złotówek.

7. Ostatecznym rozliczeniem jest różnica pomiędzy opłaconymi w trakcie roku zaliczkami a wyliczonym podatkiem – w ten sposób uzyskuje się kwotę do zapłaty lub zwrotu.

Zeznanie za 2017 – nowości

Corocznie zmieniają się zasady dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. W tym roku również poszczególne elementy rozliczenia rocznego zostały zmienione. Aby złożyć prawidłowo wypełnione rozliczenie PIT należy zapoznać się z poniższymi zmianami.

Kwota wolna od podatku w 2018

W roku 2017 weszły w życie nowe regulacje z zakresu kwoty nieopodatkowanej. Inaczej niż dotychczas, nie jest ona stała. Wysokość kwoty wolnej od podatku warunkuje wysokość rocznego dochodu. Im wyższy uzyskany dochód tym mniejsza jest kwota wolna od podatku. Jeżeli dochód przekracza 127 tys zł nie przysługuje kwota wolna od podatku.

Nowa ulga na działalność Badawczo-Rozwojową

Jest to ulga przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy ponieśli koszta kwalifikowane tj. wydatki przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa jest to działalność obejmująca prace rozwojowe, rozwijanie swoich produktów, naukowe badania mające na celu szukanie nowych rozwiązań, pracę nad nowymi technologiami w produkcji. Branża w jakiej przedsiębiorca działa nie jest tutaj istotna. Ulga przeznaczona jest dla podatników, którzy zdecydowali się na podatek liniowy lub zasady ogólne i odlicza się ją w nowym PIT/BR – jest to załącznik PIT-36 i PIT-36L.

Nowe formularze PIT

Ministerstwo Finansów cyklicznie aktualizuje wzory formularzy przeznaczonych do rozliczenia podatku dochodowego. Na rok 2017 są to formularze: 25 wersja deklaracji PIT-36 oraz 14 wersja deklaracji PIT-36L