Wysokość składki zdrowotnej ZUS w 2017 roku

Składka zdrowotna w 2017 roku

Już wcześniej była znana wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Po ogłoszeniu przez prezesa GUS informacji na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale zeszłego roku poznaliśmy również wysokość składki zdrowotnej, która obowiązuje od 2017 roku.

Wysokość składki zdrowotnej ZUS w 2017 roku

W obecnym roku wysokość składki tradycyjnie uległa zwiększeniu i w tym roku wynosi 297,28 zł. Tyle co miesiąc będą przelewać osoby prowadzące działalność z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

W poprzednim 2016 roku wysokość składek była na poziomie 288,95 zł. W związku z tym podwyżka wynosi 8,33 zł w odniesieniu do zeszłego roku.

Skąd bierzemy podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Jak obliczana jest podstawa wymiaru składki zdrowotnej?

Wysokość składki to 9% podstawy. Podstawą do jej obliczenia jest kwota zadeklarowana przez przedsiębiorce. Jednak kwota ta nie być mniejsza niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego.

Prezes GUS ogłosił informację, że to kwota tego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku wyniosła 4404,17 zł. W związku z tym minimalna podstawa wymiaru składki wynosi 3303,13 zł.

Sposób obliczenia – 3303,13 zł x 9% = 297,28 zł

Na temat wysokości składek na ubezpieczenie społeczne informowaliśmy we wcześniejsze publikacji pt.: „Wysokość składek ZUS w 2017 roku„.