Składki ZUS w 2021 roku

Składki ZUS w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku będą obowiązywać przedsiębiorców wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wzrost nie będzie jednak bardzo dotkliwy, a pierwszą składkę w nowej wysokości ubezpieczeni zapłacą dopiero w lutym br.

Wysokość składek zależy między innymi od tego, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność dłużej niż 2 lata, jej wysokość będzie uzależniona od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności nie wcześniej niż 2 lata temu, to wysokość składki ZUS będzie zależna od minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Pełne składki ZUS na rok 2021

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pełne składki ZUS, czyli składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej niż 2 lata będą uzależnione od opublikowanego w ustawie budżetowej na rok 2021 prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wynosi 5259 zł. Podstawą do wyliczenia składek jest 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł. Do zapłaty będzie zatem kwota w wysokości 1075,68 zł, na którą składają się:

  • składka emerytalna 615,93 zł
  • składka rentowa 252,43 zł
  • składka chorobowa 77,31 zł
  • składka wypadkowa 52,70 zł
  • składka na Fundusz Pracy 77,31 zł

Mamy więc do czynienia ze wzrostem wynoszącym 0,6% w stosunku do pełnych składek ZUS płaconych w roku ubiegłym.

Składki preferencyjne na rok 2021

Jeżeli od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności nie minęły 2 lata, przedsiębiorca może opłacać składki preferencyjne uzależnione od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w roku 2021 wynosi 2800 zł. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% tej kwoty, tj. 840 zł. Przedsiębiorcy będą więc mieć do zapłaty 265,78 zł, na co składa się:

  • składka emerytalna 163,97 zł
  • składka rentowa 67,20 zł
  • składka chorobowa 20,58 zł
  • składka wypadkowa 14,03 zł

W tym przypadku mówimy o wzroście składek ZUS w stosunku do roku ubiegłego o 7,7%.

Należy zaznaczyć, że w wyliczeniach nie uwzględniono składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż jej wartość poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia.