Spilt Payment – podzielona płatność – co to jest?

Od nowego roku pojawią się następne zmiany w ustawie o podatku VAT, których celem jest uszczelnienie systemu i poprawa jego ściągalności. Jednym z elementów zmian jest projekt ustawy o mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment. Ma ona na celu podzielenie dokonywanych płatności na część netto oraz podatku VAT. Split payment pozwoli zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych już na początkowym etapie zawierania transakcji.

Split payment – na czym polega?

Jest to mechanizm, które zadaniem będzie podział płatności za dokonywaną transakcję na dwa różne rachunki bankowe. Jedną część będzie stanowiła kwota netto, która trafi na numer rachunku dostawcy, natomiast podatek VAT zostanie przekazany na specjalne konto przypisane do konkretnego podatnika VAT.

Koszty dodatkowego rachunku

Dodatkowy rachunek na potrzeby split payment ma być bezpłatne. Ustawa ma zawierać przepisy, wg których banki nie będą mogły obciążać dodatkowymi opłatami przedsiębiorców z tytułu uruchomienia i funkcjonowania dodatkowego rachunku.

Split payment – tylko między firmami, ale nieobowiązkowy

Mechanizm Split Payment ma funkcjonować tylko i wyłącznie w rozliczeniach pomiędzy firmami. Zakupy dokonywane przez klientów indywidualnych nie będą miały obowiązku rozdzielania płatności.

Poza tym stosowanie mechanizmu Spilt Payment nie będzie obowiązkowe, jednak firmy zdecydowane korzystać z tego rozwiązania uzyskają pewne przywileje.

Split Payment – plusy i minusy

PLUSY

Ponieważ korzystanie z tego rodzaju rozwiązania, nie będzie obowiązkowe to przedsiębiorcy, którzy z niego skorzystają mogą liczyć na pewnego rodzaju udogodnienia.

  • US będzie miał obowiązek dokonać zwrotu VAT w 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeśli podatnik o to niego zawnioskuje;
  • podatnik nie będzie objęty solidarną odpowiedzialnością;
  • zobowiązanie podatkowe będzie obniżone, jeśli płatność zostanie dokonana wcześniej niż w ostatnim dniu za pomocą dodatkowego rachunku VAT;
  • jeśli deklaracja podatkowa została złożona, nie zostanie naliczone dodatkowe zobowiązanie

Split payment dotyczyć ma wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. Oznacza to, że nabywając dany produkt lub usługę jako osoba prywatna nie będziemy mieli obowiązku rozdzielania płatności na dwie części.

MINUSY

Poza plusami, mechanizm split payment obarczony jest pewnymi niedogodnościami.

  • dokonując przelewu będzie trzeba podać kwotę netto i VAT, oraz wpisać nr faktury której dotyczy płatność oaz NIP odbiorcy;
  • przedsiębiorca będzie miał ograniczoną możliwość wykorzystania środków znajdujących się na rachunku;
  • potrzebne będzie uzyskanie zgody naczelnika US na wykorzystanie środków z rachunku VAT w inny sposób niż określa to ustawa.