Tarcza antykryzysowa - rolnictwo

Tarcza antykryzysowa, wsparcie dla rolników – koronawirus

Spowolnienie gospodarcze i trudności wywołane epidemią koronawirusa można dostrzec w różnych sektorach, również w rolnictwie. W Ministerstwie Rolnictwa zostały w związku z tym powzięte odpowiednie kroki. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy zakażeni COVID-19 oraz ci, których epidemia dotknęła w inny sposób?

Zmiany, które mają pomóc rolnikom, dotyczą wysokości zasiłków chorobowych w przypadku zarażenia COVID-19 oraz bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw. Na czym dokładnie polegają?

Zasiłki chorobowe

21 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 486). Zgodnie z aktem prawnym zmianie uległ zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy. Zasiłek za każdy dzień, w którym rolnik wykaże niezdolność do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych jako U07.1 COVID-19, będzie wynosił 15 zł. Zasiłek w takiej wysokości wypłaca się za niezdolność do pracy trwającą nieprzerwanie przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po upływie tego okresu zasiłek będzie wynosił 10 zł.

Tarcza Antykryzysowa dla rolników

Dodatkowa pomoc dotyczy bezpośredniego wsparcia dla gospodarstw rolnych. Polska prowadzi w tej sprawie rozmowy z Komisją Europejską. Wnosi w nich o przesunięcie na ten cel niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-2020, które pierwotnie miały być przeznaczone na inwestycje. Rozszerzenie rozwiązań Tarczy Antykryzysowej miałoby też dotyczyć zasiłków dla rolników i domowników na czas, kiedy ci zostaną objęci kwarantanną domową. Zmiany dotyczą też funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Zgodnie z nimi ze środków funduszy będą mogły być prowadzone działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych, jeśli dojdzie do poważnych zakłóceń na rynku albo utraty zaufania konsumentów.

Rolnicy mogą też liczyć na nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków otrzymanych od Wspólnej Polityki Rolnej, pod warunkiem, że dłużnik będzie regulował zobowiązania zgodnie z ustalonym przez ARiMR harmonogramem spłat. O tych i innych zmianach w przepisach mających niwelować niekorzystne skutki w rolnictwie wywołane epidemią koronawirusa można więcej przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi poświęconej Tarczy Antykryzysowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej.