Umowy o pracę w 2016 – jakie zmiany?

Zmiany, jakie wprowadzono w zakresie umów o pracę powinny spodobać się przede wszystkim pracownikom, gdyż działają na ich korzyść. Dotyczą one zarówno umów na czas określony, jak i w mniejszym stopniu tych na czas nieokreślony.

Maksymalnie 33 miesiące w oparciu o umowę na czas określony

Dotychczasowa konstrukcja przepisów umożliwiała pracodawcy zatrudnianie w oparciu o umowę na czas określony przez bardzo długi okres. Wynikała z tego zasadnicza korzyść, gdyż unikało się 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Po zmianie przepisów pracodawca będzie mógł maksymalnie podpisać z pracownikiem 3 umowy na czas określony. Ponadto ich łączny czas trwania tychże umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.
Wyjątkiem są szczególne umowy: na zastępstwo, praca dorywcza i sezonowa, praca na okres kadencji. Mogą także zaistnieć pewne obiektywne przyczyny, by do tego się nie stosować, pracodawca musi potrafić wskazać.

Zmiany dotyczące okresów wypowiedzenia

Obecne okresy dotyczące okresów wypowiedzenia będą uzależnione wyłącznie od stażu zatrudnionego pracownika.

  1. Krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie
  2. Od 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc
  3. Powyżej 3 lat – 3 miesiące

W okresie wypowiedzenia pracodawca będzie miał możliwość zwolnienia pracownika z wykonywania obowiązków. Mimo tego pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Poszukujesz biura rachunkowego, które kompleksowo obsłuży Twoją firmę z zakresu księgowości oraz obsługi kadry i płac? Zapraszamy do kontaktu.
Obsługa Kadrowo Płacowa