Koronawirus - koniec zwolnień ze składek ZUS

W lipcu koniec zwolnień z opłacania składek ZUS

Po trzech miesiącach skończył się okres, w którym przedsiębiorcy mogli korzystać ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS. Ostatnim miesiącem, w którym można było uniknąć opłaty, był czerwiec. To oznacza, że do 10 lipca należało opłacić składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec.

Choć wiele firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii, minął już okres trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ci, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie musieli opłacać składek w okresie od marca do maja 2020 roku. Jednak za czerwiec byli już zobowiązani do zapłacenia składki ZUS w normalnej wysokości.

Powrót do opłacania składek

Ponieważ nie wprowadzono przepisów, które przedłużałyby zwolnienia z opłacania ZUS, przedsiębiorcy nie będą mogli dłużej korzystać z tej ulgi. Jednak nadal mogą odczuwać negatywne skutki pandemii. Aby przetrwać trudny okres, mogą skorzystać z innych, dostępnych obecnie rozwiązań wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, muszą dotrzymać tego obowiązku do 10 dnia kolejnego miesiąca. Zatem za czerwiec musieli zapłacić składkę do 10 lipca br. Natomiast przedsiębiorcy będący płatnikami składek na ubezpieczenia pracownicze do 15 dnia kolejnego miesiąca, a zatem składkę za czerwiec opłacają do 15 lipca.

A ile wynoszą składki? Poniższa tabela wskazuje ich wysokość dla przedsiębiorców opłacających składki pełne oraz składki preferencyjne.

Składki pełne Składki preferencyjne
Składka zdrowotna 362,34 zł 362,34 zł
Składka emerytalna 612,19 zł 152,26 zł
Składka rentowa 250,90 zł 62,40 zł
Składka chorobowa 76,84 zł 19,11 zł
Składka wypadkowa 52,37 zł 13,03 zł
Składka na Fundusz Pracy 76,84 zł

Zatem przedsiębiorca opłacający pełny ZUS jest zobowiązany odprowadzać składkę w wysokości 1431,48 zł, a jeśli zrezygnował z opłacania dobrowolnej składki chorobowej 1354,64 zł. Natomiast przedsiębiorca, który opłaca ZUS na preferencyjnych warunkach, jest zobowiązany do uiszczania opłat w wysokości 609,14 zł, a bez dobrowolnej składki chorobowej 590,03 zł.