Kontrola majątku samozatrudnionych

Większa kontrola majątku samozatrudnionych – jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców?

Polski Ład zakłada wiele zmian dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Jedną z nich będzie większa kontrola skarbówki nad majątkiem firm. W jaki sposób? Zgodnie z planami rządu wszystkie firmy, w tym również jednoosobowi przedsiębiorcy od 2023 roku będą musiały co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego raporty dotyczące rozliczenia podatku dochodowego. Choć przedsiębiorcom przybędzie przez to nowych obowiązków, fiskus twierdzi, że takie zmiany mają na celu ich odciążenie. Umożliwią bowiem weryfikację poprawności rozliczeń w formie zdalnej, a co za tym idzie bez konieczności podejmowania czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy.

Przesyłane co miesiąc do fiskusa dokumenty pozwolą ocenić, czy w firmie nie dochodzi do sztucznego zawyżania kosztów. Jak wynika z projektu Polskiego Ładu, od 2023 r. konieczne będzie przesyłanie między innymi podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych. Dokumenty będą dostarczane do fiskusa drogą elektroniczną. Nowy obowiązek powstanie nie tylko dla podatników PIT, ale również dla podatników CIT. Ci drudzy, zgodnie z założeniem, zobowiązani zostaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy komputerowych programów księgowych oraz do ich przesyłania do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanej w terminie, który obowiązuje dla składania zeznań za rok podatkowy.

Zatem projektowana zmiana przewiduje, że dokumenty księgowe w firmach będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej. Przez dokumenty księgowe rozumiemy tu: księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ww. przesyłane będą do fiskusa celem kontroli zarówno w ciągu roku, jak i po jego zakończeniu.

Przesyłane dane będą dla urzędników źródłem dodatkowych informacji, które pozwolą wykrywać ewentualne nadużycia w formie zdalnej. Prawdopodobnie na tej podstawie będą również typowane firmy do kontroli podatkowej.

Nowe przepisy dołożą podatnikom nowych obowiązków. Jednocześnie przyczynią się do większej przejrzystości wpływów w firmach. Dla niektórych małych i mikroprzedsiębiorców mogą być jednak sporym utrudnieniem, zwłaszcza że nie wiadomo jeszcze, czy Ministerstwo Finansów planuje udostępnić narzędzie, które umożliwi przesyłanie wymaganych informacji w formie, w jakiej będzie wymagał tego fiskus.