Składki ZUS 2022 - duży i mały ZUS

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią spore obciążenie dla budżetu przedsiębiorców. Jak co roku w grudniu wielu z nich zastanawia się, o ile wzrosną w roku kolejnym. Okazuje się, że w 2022 r. będziemy mieć do czynienia z wyjątkowo dużym wzrostem, co wielu firmom może przysporzyć sporo problemów.

Wraz z nowym rokiem zmieniają się stawki składek ZUS. Dla niektórych przedsiębiorców zmiana może okazać się szczególnie dotkliwa nie tylko ze względu na ich wzrost, ale również z uwagi na zmianę sposobu obliczania składki zdrowotnej. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. W niniejszym artykule przyjrzymy się pozostałym składkom odprowadzanym w ramach ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorcy niekorzystający z ulg (duży ZUS)

Obwieszczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pozwala na ustalenie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jakie będą obowiązywać w roku 2022. Z dokumentu wynika, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będzie wynosić 5922 zł. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców niekorzystających z żadnych ulg stanowi 60% tej kwoty, tj. 3553,20 zł. A zatem składki na ZUS dla tych przedsiębiorców będą wynosić odpowiednio:

  • składka emerytalna – 693,58 zł,
  • składka rentowa – 284,26 zł,
  • składka chorobowa – 87,05 zł,
  • składka wypadkowa – 59,34 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – 87,05 zł.

Duży ZUS w 2022 roku tj. całkowita wysokość miesięcznego obciążenia wynikająca z konieczności opłacania składek ZUS wyniesie zatem 1211,12 zł.

Składniki na ubezpieczenia społeczne dla młodych firm

Nowi przedsiębiorcy są zwolnieni z opłacania składek ZUS w okresie w pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, liczonych od dnia jej rozpoczęcia. Jest to tzw. ulga na start, w trakcie której nalicza się i odprowadza do ZUS wyłącznie składkę zdrowotną. Po jej zakończeniu przedsiębiorca przez kolejne 24 miesiące może korzystać ze składek preferencyjnych obliczanych w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyniesie w przyszłym roku 3010 zł. Podstawę do ich ustalenia stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 903 zł. Poszczególne składki wyniosą odpowiednio:

  • składka emerytalna – 176,27 zł,
  • składka rentowa – 72,24 zł,
  • składka chorobowa – 22,12 zł,
  • składka wypadkowa – 15,08 zł,
  • składka na Fundusz Pracy –  22,12.

Mały ZUS w 2022 roku wyniesie 307,83 zł. Tak jak wspomniano wcześniej, kwota ta nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, którego wysokość od nowego roku będzie zależne do dochodu.

Ile zapłacą przedsiębiorcy korzystający z ulgi mały ZUS plus?

Jeżeli przedsiębiorcy korzystają z tzw. ulgi mały ZUS-plus, podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie może być dla nich niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.