Zmiany w amortyzacji 2018 rok

Zmiany dotyczące amortyzacji w 2018

Czy w 2018 r. nastąpi zmiana przepisów odnoszących się do tematu amortyzacji? Wyczerpujące odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Zmiany w ustawie o PIT

Zgodnie z zaplanowanym artykułem ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały nabyte nieodpłatnie, nie mogą być wliczane w koszta uzyskania przychodów, gdy podczas nabycia wykorzystano ulgę zwalniającą z podatku od darowizn i spadków.

Jeżeli powyższy artykuł wejdzie w życie, jego następstwem będzie niemożność rozliczenia amortyzacji środka trwałego, gdy taki środek otrzymano od osób zaliczanych do zerowej grupy podatkowej (rodzeństwo, małżonek, pasierb, ojczym, macocha, zstępny, wstępny). Artykuł będzie miał zastosowanie w sytuacji gdy przekazanie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn.

Co to oznacza? Składnik majątku otrzymany na drodze przekazania bez obciążenia podatkiem od spadków i darowizn traktowany byłby jako środek trwały, który podległy jest wpisowi do Ewidencji Środków Trwałych, jednak taki środek już amortyzacji nie podlegałby.

Po ówczesnej nowelizacji w dnia 27 października uchwały przez Sejm, Komisja Budżetu i Finansów w Senacie 9 listopada wniosła o uchwalenie ustawy. Komisja Budżetu i Finansów nie zgłosiła żadnych poprawek.

Zmiany dot. amortyzacji w 2018 roku?

Na stronie Ministerstwa Finansów, w dniu 7 listopada, pojawił się komunikat, w którym ministerstwo informowało, że „Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju ponownie przeanalizowały projekt nowelizacji ustawy PIT i CIT. Uzgodniły, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację amortyzacji.”

Pracami zajmuje się Ministerstwo Rozwoju. Zmiany związane z amortyzacją majątku otrzymanego na drodze spadku, czy innego przekazania nieobjętego podatkiem od darowizn i spadków zostaną wprowadzone nie później niż w momencie uchwalenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Ponadto Ministerstwo już informuje, że regulacja wkrótce zostanie zmieniona. Nastąpić ma propozycja dotycząca darowizn, umożliwiająca amortyzację na aktualnych zasadach. Jednak nowelizacja, która wprowadzi ograniczenia w tej kwestii wejdzie do porządku prawnego już w niedługim czasie. Sytuacja jest kuriozalna.