Zmiany terminów zapłaty podatków - koronawirus

Zmiany terminów zapłaty podatków w związku z epidemią koronawirusa

W związku z trwającą pandemią i zaistniałymi w jej następstwie utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej pojawiły się oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wprowadzenia odpowiednich rozwiązań. Jednym z nich jest przesunięcie terminów zapłaty niektórych podatków oraz terminów składania różnych informacji. Na jakie konkretnie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy?

Epidemia Covid-19 wywołała wiele utrudnień. Szczególnie mocno odczuli to przedsiębiorcy z niektórych branż, takich jak turystka, hotelarstwo, gastronomia i inne związane z usługami. Odpowiedzią na te problemy stały się wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej rozwiązania. Jedną z nich jest zmiana terminów w opłacaniu niektórych podatków oraz składaniu niektórych informacji. Jakich dokładnie?

Podatek PIT

Wydłużeniu uległ obowiązujący podatników PIT termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w miesiącach marzec, kwiecień i maj od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku zaliczek pobranych w marcu termin wydłuża się do 20 sierpnia, w przypadku zaliczek pobranych w kwietniu do 20 października, a przy zaliczkach pobranych w maju do 20 grudnia br.

Podatek CIT

Organizacjom pozarządowym (dotyczy to podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od CIT i takich, których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią minimum 80% wszystkich przychodów) przesunięto termin składania zeznania CIT-8 oraz wpłaty należnego z tego tytułu podatku do 31 lipca 2020 r. Taki termin obowiązuje podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zmianie uległ też termin składania informacji IFT-2R z ustalonego wcześniej na 1 maja na obowiązujący obecnie 31 lipca br.

Nowa matryca stawek VAT

Z dniem 1 lipca zostały też wprowadzone nowe zasady dotyczące stawek VAT. Początkowo ich wprowadzenie planowano od 1 kwietnia 2020 r. Ze względu na COVID-19 zdecydowano o przesunięciu terminu. Zmiana dotyczy:

  • wykazów towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT (zał. nr 3 i 4 ustawy VAT);
  • systemu identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT.

Natomiast do dnia 31 grudnia 2020 r. przedłużono termin stosowania PKWiU. Dotyczy to:

  • art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy VAT;
  • załącznika nr 15 do ustawy VAT;
  • przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2020 r.

Nowy JKP_VAT

Od pewnego czasu mogliśmy słyszeć o planach zastąpienia dwóch dokumentów – JPK i deklaracji VAT jednym zbiorczym JPK_VAT. Więcej pisaliśmy o tym w artykule JPK – zmiany od kwietnia 2020. Pierwotny termin wdrożenia JPK_VAT przesunięto jednak na 1 października 2020 r. Stosowne przepisy dotyczące zmiany terminu można znaleźć w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Podatek od nieruchomości

Zmiana dotyczy też terminu płatności podatku od nieruchomości. W związku z pandemią koronawirusa każda gmina może przedłużyć ten termin określonym grupom przedsiębiorców oraz organizacjom pozarządowym jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r. Z tego rodzaju pomocy mogą skorzystać podmioty, które odnotowały pogorszenie płynności finansowej.

Podatek akcyzowy

Okres przejściowy, w czasie którego stosowane są dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym opodatkowania akcyzą paliw opałowych, został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy kupują lub sprzedają paliwa opałowe do celów grzewczych, do wskazanego powyżej terminu mogą to robić bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast oświadczenia o przeznaczeniu kupowanych i sprzedawanych paliw będą mogli pobierać i składać w wersji papierowej.

W drodze rozporządzenia z 30 czerwca 2020 r. wstrzymano też pobór akcyzy za płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy ma powstać w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Do końca bieżącego roku zawieszono również podatek od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatnicy nie zapłacą podatku za okres od lipca do grudnia 2020 r. Zmiana została wprowadzona ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Powyżej ujęto najważniejsze zmiany terminów płatności podatków i składania informacji organom podatkowym. O szczegółach dotyczących tych zmian można więcej przeczytać na stronie https://www.podatki.gov.pl.